Δείτε εδώ την αποκαλυπτική απάντηση του Δήμου στην επιστολή μας για το επίμαχο σημείο της οδού Αγ. Σίλα και την  ανταπάντηση του Συλλόγου.