Διαβούλευση παρωδία από το Υπουργείο ενέργειας και περιβάλλοντος για νομοσχέδιο ενεργειακού, χωροταξικοπολεοδομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Με ανακοίνωσή του την Παρασκευή, 24/2/2023, ο Υπουργός κ. Σκρέκας έθεσε σε διαβούλευση νομοσχέδιο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και όρισε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 28η/02/2023 και ώρα 10.00 π.μ., ήτοι αντί της προβλεπόμενης 15νθήμερης διάρκειας διαβούλευση, αυτή περιορίζεται σε τετραήμερη, περιλαμβάνουσα τρεις αργίες, τουτέστιν σε διαβούλευση μονοήμερης διάρκειας.

Η ενέργεια αυτή του ΥΠΕΝ συνιστά ασύστολη παραβίαση των ισχυουσών διατάξεων περί διαβουλεύσεων και ευθεία προσβολή (ανοιχτή κοροϊδία) της νοημοσύνης πολιτών και  περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 97 άρθρα και διαρθρώνεται σε έντεκα κεφάλαια, ως εξής:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Από μια διαγώνια ανάγνωση του νομοσχεδίου προκύπτουν τα εξής:

 1. Με το άρθρο 12 επιχειρείται ο επανακαθορισμός των Ζωνών:
 • Απόλυτης προστασίας της φύσης
 • Προστασίας της φύσης
 • Διατήρησης οικοτόπων και ειδών
 • Βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων
 1. Με το άρθρο 11 επανακαθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις ζώνες του άρθρου 12, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της παρ. 3.25 με την οποία επιτρέπονται δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων.
 2. Με το άρθρο 21 – Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, καθορίζεται το περιεχόμενο της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που συνοδεύει τα σχέδια διαχείρισης για την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων και καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός αυτών
 3. Με το άρθρο 39 – Ειδικές διατάξεις για υδατορέματα – Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 4258/2014 – καθιερώνεται η οριοθέτηση των ρεμάτων με βάση τις απεικονιζόμενες στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα όχθες του υδατορέματος, χωρίς να απαιτείται υδρολογική / υδραυλική μελέτη για τον υπολογισμό της στάθμης πλημμύρας του υδατορέματος.
 4. Με το άρθρο 41 – Κέντρα Υψηλής Τάσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 209 του ν. 3463/2006 – προβλέπεται: « Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρμανση δήμων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Υψηλής Τάσης δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες…»
 5. Τέλος με το κεφάλαιο Η’ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – καθορίζεται η διαδικασία δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων καθώς και η διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών με την καταβολή τέλους ύψους 2% επί των εσόδων. Μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που αφορά το τεράστιο αιολικό δυναμικό των θαλασσών μας, χωρίς την αναγκαία και καθοριστική για την ευστοχία και της ευστάθειά της κοινωνική και κομματική συναίνεση.

Με σύντομη ανακοίνωσή τους ένδεκα (11) περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν την παράταση της διάρκειας της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο μέχρι το προβλεπόμενο δεκαπενθήμερο.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Δείτε την κοινή ανακοίνωση των Περιβαλλοντικών Συλλόγων εδώ.

Μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά από Δευτέρα 13/2/23 μέχρι Δευτέρα 20/2/2023

Η γενικευμένη, υπερβολική και δυσανάλογη με τις τιμές παραγωγού αύξηση των τιμών καταναλωτή στα  είδη διατροφής έχει προβληματίσει όλους μας.

Το ΙΝΚΑ-Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας κήρυξε μποϊκοτάζ  σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αναφέροντας σε σχετική του ανακοίνωσή:

Ζητάμε από τους πολίτες καταναλωτές να μην αγοράζουν για μια εβδομάδα αυτά τα προϊόντα. Η δύναμη της αγοράς είμαστε εμείς οι πολίτες καταναλωτές. Ας φροντίσουμε το πορτοφόλι μας την τσέπη μας ας προστατέψουμε το εισόδημα που κάποιοι θέλουν να κλέψουν χωρίς ίχνος λογικής αλλά και ηθικής αφού παράλληλα μειώνουν τις ποσότητες στις ίδιες συσκευασίες προϊόντων. Από 13 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα έως 20 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή 2023 δεν αγοράζουμε προϊόντα γαλακτοκομικά γάλατα γιαούρτια τυροκομικά εγχώρια ή εισαγωγής».

Στο Δ.Σ. του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεντέλης θεωρούμε ότι η αποχή από την προμήθεια αγαθών με δυσανάλογες προς το κόστος τους τιμές και η αντίδραση σε προσβλητικές για τους καταναλωτες πρακτικές, δεν είναι μόνο μια συμβολική πράξη οικονομικής αντίστασης στην αρπαγή αλλά και εκδήλωση αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας που θα στερηθούν τα πανάκριβα προϊόντα και θα στραφούν ενδεχομένως σε χαμηλής ποιότητας και ενδεχομένως επικίνδυνα για την υγείας τους υποκατάστατα.

Για τους λόγους αυτούς παροτρύνουμε μέλη και φίλους να συμμετέχουν στην αναφερόμενη καμπάνια αποχής καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Έκδοση χάρτη Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου

Ο  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”και η ” ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-.ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ”, υπέγραψαν από κοινού σύμβαση ανάθεσης για την  έκδοση διπλής όψης αναλογικού χάρτη, που θα απεικονίζει το ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου, του κυρίου και των δευτερευόντων κλάδων αυτού (του Βαθυρέματος και  του Αγ. Σίλα), από τις πηγές τους μέχρι την συμβολή του κυρίου κλάδου  στον Ποδονίφτη, στα  σίδερα Χαλανδρίου.

Στόχος του εγχειρήματος είναι η ανάδειξη των αξιοθέατων της  Ρεματιάς (σημεία θέασης, μονοπάτια, κλπ.), των περιβαλλοντικών απειλών και  προτάσεων προστασίας της.

Οι Φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμβάλλουν στη πληρότητα του χάρτη επισημαίνοντας αξιοθέατα και προβλήματα (καταπατήσεις, κινδύνους πλημμύρας, βελτίωση προσβασιμότητας, κλπ.) της ρεματιάς  που έχουν εντοπίσει.

Ο Σύλλογός μας, παράλληλα με την συμμετοχή στην έκδοση του αναλογικού χάρτη, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ενημερώνει σε μόνιμη βάση τον  ψηφιακό χάρτη του Πεντελικού, τον οποίο μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του Συλλόγου (www.epentelimas.gr), στη σελίδα η Πεντέλη σε Χάρτες