Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5/6/2023

Πεζοπορική εξόρμηση – διάσχιση ρέματος Αγ. Σίλα στις  11/6/2022

Με σύνθημα «Αγαπάμε και Φροντίζουμε το Περιβάλλον – Δεν το Καταναλώνουμε» γιορτάσαμε φέτος την  Παγκόσμια  Ημέρα  Περιβάλλοντος,  διασχίζοντας το άνω τμήμα  του ρέματος του Αγ.  Σίλα, κλάδου της  Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου μαζί με τον Σύλλογο Ρεματιάς Πεντέλης  Χαλανδρίου και Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για το μεσαίο κλάδο της  Ρεματιάς, με συνολικό μήκος περί τα 3,5 χλμ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ( 2,7 χλμ.) διέρχεται εγκιβωτισμένος κατά τμήματα μέσα από ασφυκτικό  αστικό  περιβάλλον ή έχει υπογειοποιηθεί.

Περπατήσαμε κατά μήκος της κοίτης από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Παπανδρέου με την  οδό Δελφών της Νέας Πεντέλης μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους στα Μελίσσια, όπου περιηγηθήκαμε στον χώρο του ΝΙΕΘ.

Κατά την διαδρομή μας απολαύσουμε το υπολειπόμενο φυσικό περιβάλλον και παράλληλα εντοπίσαμε κινδύνους και απειλές, φωτογραφική τεκμηρίωση των οποίων παραθέτουμε στη συνέχεια.

Επιγραμματικά εντοπίστηκαν:

 1. Αμφίπλευρη περίφραξη τμήματος της κοίτης πάνω από την οδό Δελφών και ανέγερση αυθαιρέτων εντός αυτής,  εντός της Α’ ζώνης Προστασίας της ρεματιάς
 2. Ανέγερση αυθαιρέτων εντός της Α’ ζώνης προστασίας της ρεματιάς βορειανατολικά του περιφραγμένου τμήματος
 3. Πλήρης εγκατάλειψη των έργων ανάπλασης του ρέματος, που κατασκευάστηκαν από την Κοινότητα Νέας Πεντέλης, και παντελής έλλειψη μέριμνας που κατέστησαν τους χώρους μη επισκέψιμου,ς λόγω άγριων χόρτων και σκουπιδιών.
 4. Αποκλεισμένα πυκνή βλάστηση τμήματα του παραρεμάτιου μονοπατιού στην ανατολική πλευρά και καταπάτηση της ζώνης διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης μεταξύ Δωδεκανήσου – Πελοποννήσου και Χειμάρας – Σπερχειού
 5. Πληθώρα παραρεμάτιων οικοδομών χωρίς σύστημα αποχέτευσης και τεκμήρια απόρριψης λυμάτων στον ρέμα.
 6. Πληθώρα παραρεμάτιων οικοδομών/περιτοιχίσεων από Αχελώου μέχρι Βιτσίου με πρόσωπο (οικοδομική γραμμή) που περιορίζουν το πλάτος της κοίτης στα 2-3 μ. από τα 15-18 προβλεπόμενα.

Η σημασία των ρεμάτων για την  διατήρηση του περιβάλλοντος

Για χιλιάδες χρόνια, τα εντός οικισμών και πόλεων τμήματα των ρεμάτων αποτελούσαν τους φυσικούς αποδέκτες των αστικών λυμάτων και  απορριμμάτων.

Δεκαετίες όμως τώρα και υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής, οι πολεοδόμοι τονίζουν τις θετικές  επιδράσεις της φυσικής λειτουργίας των ρεμάτων για την βελτίωση του κλίματος και του αερισμού των πόλεων.

Τα εντός οικισμών υδάτινα ρέματα  λειτουργούν ως φυσικοί αεραγωγοί που διοχετεύουν καθαρό αέρα από τα ανάντι, από τις πλαγιές των βουνών, συμβάλλοντας στην μείωση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος.

Το ίδιο το  σώμα τους με το υδάτινο στοιχείο και την παρόχθια βλάστηση συνιστά μια μόνιμη δροσερή νησίδα.

Παράλληλα, τα ρέματα αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα του φυσικού περιβάλλοντος που κατέστρεψαν  οι οικισμοί και συνιστούν αξιόλογους βιότοπους, τα μοναδικά ενδιαιτήματα (τα σπιτικά) της σωζόμενης φτωχής  πανίδας αλλά και αποθετήρια της γνήσιας τοπικής χλωρίδας, χρήσιμος οδηγός για την σύνθεση του αστικού πρασίνου της πόλης.

Στην  περιοχή μας, μετά την ολοσχερή καταστροφή της βλάστησης του βουνού από τις πυρκαγιές, τα ρέματα αποτελούν τις μοναδικές εστίες των ελάχιστων ζώων που επιβιώνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Από τα προαναφερθέντα αναδεικνύεται όχι μόνο ο πολύτιμος ρόλος των ρεμάτων αλλά και η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι προσπάθειες προστασίας τους για την επιβίωση της χλωρίδας και τις πανίδας τους. Οι όποιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αναγκαίες για την ψυχαγωγία των επισκεπτών θα πρέπει να διεξάγονται με γνώμονα την φέρουσα ικανότητα των υδατορεμάτων και την ελαχιστοποίηση της όχλησης της πανίδας.

 

 

Αντίθετος με το «master plan» του Πεντελικού ο ΣΕΠΟΧ

Οι θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) για το «master plan» του Πεντελικού

Το ΔΣ του ΣΕΠΟΧ, με την ΑΠ 12/09.06.203 απόφασή του, με βάση σχετική εισήγηση της οικείας επιτροπής τοπικών θεμάτων, επισημαίνει ότι:

 • Το «MASTER PLAN» απέχει πολύ από μα πρόταση  ολοκληρωμένης διαχείρισης του ορεινού όγκου, καθώς σε τέτοια περίπτωση η αντίστοιχη μελετητική ομάδα θα έπρεπε να είναι διεπιστημονική με συμμετοχή χωροτάκτη/πολεοδόμου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου κ.ά.
 • Η εν λόγω μελέτη είναι εξωθεσμική και μη ολοκληρωμένη, με βάση όσα προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, δεν έχει λάβει υπόψη το συνολικό θεσμικό που διέπει την περιοχή αναφοράς, το οποίο – πέραν του ΠΔ προστασίας – με βάση το οποίο το Πεντελικό, ως ορεινός όγκος εντός Αττικής, καλύπτεται τόσο από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας όσο και -σε στρατηγικό επίπεδο- του Ρυθμιστκού Σχεδίου Αττικής (ΡΣΑ. Ν 4277/2014).
 • Προκειμένου να χωροθετηθούν/θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες χρήσεις (ως προς είδος, μέγεθος κλπ.) οι οποίες να εναρμονίζονται με τις περιοχές/χρήσεις και τα μεγέθη (με μορφή όρων δόμησης) του ΠΔ 755/Δ/1988 αλλά και με το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται να μεσολαβήσει τοπικός ολοκληρωμένος χωρικός/πολεοδομικός σχεδιασμός σε επίπεδο δήμων (ΤΠΣ) ο οποίος υποχρεούται -από τον χαρακτήρα του και τη σχετική νομοθεσία- να λάβει υπόψη και να εναρμονίζεται τόσο με τον υπερκείμενο σχεδιασμό (εν προκειμένω ΡΣΑ το οποίο παίζει ρόλο και Περιφερειακού Πλαισίου για την Αττική) όσο και με παράλληλα ισχύουσες νομοθεσίες όπως δασική, αρχαιολογικό νόμο κλπ.
 • Αρχές για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού ορεινού όγκου για το λεκανοπέδιο θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και της οικολογικής ισορροπίας στο βουνό και η ρύθμιση της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτό. Κατά συνέπεια, μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις προσέλκυσης του κοινού για περιβαλλοντική «εκπαίδευση» και ήπια εναλλακτική αναψυχή αλλά όχι αστικές χρήσεις, και ιδιαίτερα με υπερτοπική απεύθυνση, πάντα με γνώμονα την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου και την αποφυγή της υποβάθμισής του.
 • Επιπλέον, η μετατροπή του ορεινού όγκου της Πεντέλης σε ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ, όπως αναφέρεται στη σελίδα 4 του «MASTER PLAN», αντίκειται στο Σύνταγμα και την νομοθεσία καθώς το Πεντελικό όρος αποτελεί διαχρονικά ένα αναντικατάστατο δασικό οικοσύστημα για την ΒΑ Αττική με ιδιαίτερη σημασία για την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής και όχι μόνο.

Τέλος ο ΣΕΠΟΧ δηλώνει τη στήριξή του στις θέσεις του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεντέλης και τη διάθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες από κοινού προς τον σκοπό της προστασίας και αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας του ορεινού όγκου.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή του ΣΕΠΟΧ  εδώ

Έργα και ημέρες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής Πεντέλης στο ΣΜΑ Μελισσίων

Όταν η ψήφος των πολιτών μεταφράζεται σε  “εντολή ..αυθαιρεσίας”

Με κοινή ανακοίνωσή τους ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Η Πεντέλη μας» και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος &  Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου καταγγέλλουν την  προκλητική, έως και κυνική, στάση της Δημοτικής Αρχής Πεντέλης απέναντι στη διαχρονικά συνεχιζόμενη απόρριψη μπάζων στο χώρο του ΣΜΑ  από συγκεκριμένο φορτηγό.

Με ανοχή -αν όχι με εντολή- του Δήμου Πεντέλης και ανάμεσα στον ορυμαγδό των ανακοινώσεων για τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης, προχωρούν τα μπαζώματα που έχουν ήδη ξεπεράσει σε έκταση την “επίσημη άδεια” του Δήμου.  

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση και την σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση εδώ 

 

Διάσχιση του Ρέματος Αγίου Σίλα την Κυριακή 11/06/2023 – Διασυλλογική δράση

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή  την  Παγκόσμια  ημέρα  Περιβάλλοντος, στις 5/6,  οι  υπογράφοντες Σύλλογοι  προγραμματίζουν για την  Κυριακή 11/06/2023, διάσχιση  του ρέματος του Αγ.  Σίλα, κλάδου της  Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου.

Πρόκειται για το μεσαίο κλάδο της  Ρεματιάς, με συνολικό μήκος περί τα 3,5 χλμ., το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ( 2,7 χλμ.) διέρχεται εγκιβωτισμένος κατά τμήματα μέσα από ασφυκτικό  αστικό  περιβάλλον ή έχει υπογειοποιηθεί.

Στο άνω τμήμα του (από Αγ. Σίλα μέχρι Αχελώου) είναι εμφανή τα ίχνη του έργου ανάδειξης – ανάπλασης που έχει εγκαταλειφθεί.

Ξεκινάμε στις 9.00 από την βρύση του Αγ. Σίλα στην Νέα Πεντέλη.

Θα διασχίσουμε την κοίτη από το ύψος της οδού Δελφών  της Νέας Πεντέλης μέχρι την οδό Θεμιστοκλέους στα Μελίσσια, όπου θα έχουμε τη ευκαιρία να περιηγηθούμε στο χώρο του ΝΙΕΘ.

Κατά την διαδρομή μας θα απολαύσουμε το υπολειπόμενο φυσικό περιβάλλον και θα διερευνήσουμε την δυνατότητα  λήψης  επανορθωτικών / προληπτικών μέτρων προστασίας της ρεματιάς.

Αγαπάμε και Φροντίζουμε το Περιβάλλον – Δεν το Καταναλώνουμε

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης – Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου