Πίνακες Ζωγραφικής

Οι παρακάτω πίνακες του Δ. Βλαχόπουλου διατίθενται σε χορηγούς του Συλλόγου.

Περισσότερα για τον Καλλιτέχνη μπορείτε να δείτε σε προγενέστερ η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στο epentelimas@gmail.com

 

              Γεράσιμος Στέρης

 

                 Μιχάλης Οικονόμου

 

               Pablo Picasso

 

                Henri Matisse

 

           George Leslie Hunter

 

Δημόσια Διαβούλευση για το «Master Plan» του Πεντελικού

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης (ΠΣΠ), μετά από πολύμηνη προσπάθεια και επίμονη άρνηση του Δήμου Πεντέλης να το χορηγήσει,  έλαβε από το Υπουργείο Πολιτισμού το πλήρες τεύχος  του περιβόητου “master plan” / Γενικού Σχεδίου Ενεργειών για το Πεντελικό.

Αναγνωρίζοντας ότι η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό είναι ένα επιτακτικό και πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά όλους τους κατοίκους των οικισμών και πόλεων που εφάπτονται στο βουνό αλλά και όλους τους κατοίκους της Αττικής, ο ΠΣΠ δημοσιοποιεί το τεύχος και την σχετική απόφαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, αφού δεν το έκανε ως όφειλε ο Δήμος Πεντέλης,  να ζητήσει  τη γνώμη σας για τις στοχεύσεις του.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν και ζητούν απάντηση είναι:

  1. Απαντούν αποτελεσματικά οι προτεινόμενες παρεεμβάσεις στο αίτημα της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό ;
  2. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα του βουνού, κατά είδος και κατά γεωγραφική περιοχή, για τα οποία δεν περιλαμβάνονται  στο τεύχος αναφορές και προτάσεις αντιμετώπισης;
  3. Διασφαλίζεται η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό με αποσπασματικές παρεμβάσεις από κάθε Δήμο ξεχωριστά ή απαιτείται ολιστική γεωγραφική και θεματική αντιμετώπιση;
  4. Υπάρχουν ανάγκες των περίοικων που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αλλά αγνοούνται;
  5. Θεωρείται εύλογος ο όγκος των διαχεόμενων στο βουνό αστικές χρήσεων; 
  6. Πόσο επαρκές μπορεί να θεωρείται ένα Γενικό Σχέδιο (master plan ) για το Πεντελικό, στη σύνταξη του οποίου δεν  συνέβαλε διεπιστημονική ομάδα παρά μόνο ένας Επιστήμονας , εκλεκτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πεντέλης;

Καταθέστε την γνώμη σας στο epentelimas@gmaιl.com για να συνδιαμορφώσουμε το όραμα και το πρόγραμμα ενεργειών  της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό.

Για την Πεντέλη των περίοικων του βουνού και των κατοίκων της Αττικής, την ΠΕΝΤΕΛΗ ΜΑΣ.

Δείτε  το ‘master plan