Οι παρακάτω πίνακες του Δ. Βλαχόπουλου διατίθενται σε χορηγούς του Συλλόγου.

Περισσότερα για τον Καλλιτέχνη μπορείτε να δείτε σε προγενέστερ η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στο epentelimas@gmail.com

 

              Γεράσιμος Στέρης

 

                 Μιχάλης Οικονόμου

 

               Pablo Picasso

 

                Henri Matisse

 

           George Leslie Hunter