Ιστορικό
Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες
Ιδιοκτησιακό
Απόπειρες ανάπλασης
Απειλές
Ο ρόλος του ΣΠΑΠ
Μνημεία / Τοπόσημα και Τόποι φυσικής ομορφιάς
Πεζοπορικές διαδρομές
Θεάσεις από τις πλαγιές του Πεντελικού
Από την χλωρίδα του Πεντελικού