Η περί του ιδιοκτησιακού του Πεντελικού σκόπιμη σύγχυση σε συνδυασμό με την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές (ΣΠΑΠ, Δασαρχείο, Αστυνομία, Κτηματική Υπηρεσία, Δήμος, κλπ.) οδηγεί σε παντελή έλλειψη εποπτείας του χώρου, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται παράνομες δραστηριότητες, όπως:

  • Απόρριψη μπάζων και ογκωδών αντικειμένων, συστηματικά στο τριβείο Μουζάκι από φορτηγά χωρίς πινακίδες, και σποραδικά σε άλλες περιοχές (Μαλτέζου, Ράικου , κλπ.)
  • Διάβρωση των χωμάτινων αποθέσεων – αναπλάσεων ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης του αρδευτικού συστήματος (Άλφα, κλπ. ).
  • Παράνομη και συστηματική λειτουργία πίστας MotorCross στο λατομείο Μαλτέζου.
  • Παράνομη κυκλοφορία δικυκλιστών στις πλαγιές του Πεντελικού.
  • Παράνομηκαι συστηματική εξόρυξη πεντελικού μαρμάρου στο αρχαίο λατομείο, πάνω από το τριβείο Μουζάκη, με χρήση σφύρας.