Αδιαφορία και κυνισμός φουντώνουν την ασυδοσία

Αναρτήσαμε – καταγγείλαμε την  προκλητική απόθεση μπάζων στο Πεντελικό που αποτυπώσαμε με φωτογραφίες στις 8/7/2023, με σχετική ανάρτηση στη σελίδα μας στο face book και στην ιστοσελίδα μας στις 9/7/2023.

Μετά από δεκαήμερο  αδιαφορίας των αρμόδιων, σήμερα (22/7/2023),  ήρθε η “επιβράβευση”.

Αντί να τιμωρηθούν οι δράστες αυξάνονται οι μιμητές τους.

Δασαρχείο, ΣΠΑΠ, Δήμος (Δημοτική Αρχή, Δημοτικές υπηρεσίες, Δημοτικές παρατάξεις με δεκάδες υποψήφιους έκαστη),  ακούει κανείς?

 

Σημαντική και πρωτοποριακή η 1110/2023 απόφαση του ΣτΕ για αστικές χρήσεις σε άλση και πάρκα

Με την 1110/2023 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την διαχειριστική μελέτη του άλσους του πεδίου του Άρεως, η οποία προβλέπει  την διατήρηση και επέκταση των εγκαταστάσεων αναψυχής (κλειστό θέατρο, ανοιχτό θέατρο 2.000 θέσεων και λοιπών εγκαταστάσεων).

Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Ενδεικτικές  οι παρακάτω σκέψεις της:

 1. Η μελέτη διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξή του, προβλέπουσα ειδικές χρήσεις γης σε πολλά από τα τμήματά του ούτε υποβλήθηκε σε περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, ως σχέδιο ή πρόγραμμα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 107017/28.8.2006, ούτε, στη συνέχεια, υπήχθη σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου (screening), προκειμένου να υπαχθεί σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ως προβλέπουσα έργο ανάπλασης σημαντικού άλσους, δηλαδή «έργου αστικής ανάπτυξης» κατά τις κρίσιμες περί περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων ή δραστηριοτήτων διατάξεις (ν. 4014/2011 και τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού υπουργικές αποφάσεις).
 2. Μολονότι δε η δραστηριότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται εντός κοινόχρηστου χώρου με δασικό χαρακτήρα, η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, αρνούμενη να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά της, δεν εξέτασε «ποια είναι τα δημόσια θεάματα και ποιες είναι οι επιτρεπτές εγκαταστάσεις εντός των χώρων δημοσίων θεαμάτων», θεωρώντας, εσφαλμένως, ότι «εκφεύγει του γνωστικού αντικειμένου και αρμοδιότητητάς της», όπως ρητώς ανέφερε στην εισήγησή της.
 3. Είναι, εξάλλου, απορριπτέοι οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας εταιρείας ότι το επίμαχο «κέντρο ψυχαγωγίας» προϋφίσταται, ότι έχουν εκδοθεί νόμιμες οικοδομικές άδειες και ότι δεν εγκρίνεται το πρώτον η εγκατάστασή του με την διαχειριστική μελέτη, η οποία απλώς αναφέρεται σ’ αυτό και δεν ρυθμίζει τη λειτουργία του.
 4. Κατόπιν της αποδοχής της κρινομένης αιτήσεως ακυρώσεως, η επίμαχη διαχειριστική μελέτη πρέπει να υποβληθεί, πριν από την έγκρισή της, σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου
 5. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ειδικώς να ληφθεί υπόψη ότι το «Θέατρο Άλσους Πεδίον Άρεως – Οικονομίδη», το οποίο καθορίσθηκε ως χώρος όπου επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λειτουργία δημοσίων θεαμάτων, διαμορφώθηκε κατά την αρχική δημιουργία του Πεδίου Άρεως προοριζόμενο έκτοτε ως κυλικείο, εστιατόριο καθώς και κέντρο αναψυχής προς εξυπηρέτηση του κοινού, οπότε η συνέχιση της λειτουργίας του ως χώρου δημοσίων θεαμάτων, όπως η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί στη σύγχρονη εποχή, δεν επιφέρει, καταρχήν, μεταβολή του προορισμού του Πεδίου του Άρεως ως χώρου με δασικό χαρακτήρα. Προϋπόθεση όμως για τη νόμιμη λειτουργία του αποτελεί η διασφάλιση της κοινοχρησίας με την παροχή της δυνατότητας ελεύθερης προσπελάσεως των χρηστών του πάρκου.

Οι παραπάνω σκέψεις είναι πολύ χρήσιμες στην υπό εξέλιξη δημόσια τοπική συζήτηση τόσο για την δαχειριστική μελέτη του άλσους του Προφήτη Ηλία (με την οποία προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία γηπέδου ποδοσφαίρου) όσο και για την αλλοίωση της κοινοχρησίας της πλατείας της Νέας Πεντέλης με την μονιμοποίηση της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της πλατείας της Νέας Πεντέλης.

Προκλητικές παρανομίες στο ρέμα του Αγ. Σίλα και αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής

 

Την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για το άνω τμήμα του ρέματος του Αγ. Σίλα επισημαίνει με επιστολή του προς την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας ο Σύλλογος, με βάση τα ευρήματα που καταγράφηκαν κατά την πρόσφατη πεζοπορική διάσχισή του, στην οποία αναφέρει:

Κατά την πορεία αυτή, έκπληκτοι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν μπροστά σε σωρεία προκλητικών παρανομιών των παραρεμάτιων περιοίκων  αλλά και φαινόμενα έκδηλης εγκατάλειψης και αδιαφορίας εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, όπως:

 1. Αμφίπλευρη περίφραξη τμήματος της κοίτης (συνολικού μήκους 140 και πλάτους 30 μέτρων), δυτικά της οδού Δελφών και ανέγερση αυθαιρέτων εντός αυτής,  εντός της Α’ ζώνης Προστασίας της ρεματιάς.
 2. Ανέγερση αυθαιρέτων εντός της Α’ ζώνης προστασίας της ρεματιάς βορειανατολικά του προαναφερθέντος περιφραγμένου τμήματος
 3. Πλήρης εγκατάλειψη των έργων ανάπλασης και ανάδειξης της ρεματιάς (μονοπάτια, καθιστικά, πέργκολες, γεφυρίδια, υπάιθριος φωτισμός κλπ.) που κατασκευάστηκαν από την Κοινότητα Νέας Πεντέλης. Κατάληψη και ιδιοποίηση από όμορους ιδιοκτήτες και παντελής έλλειψη μέριμνας (καθαρισμός, επισκευή, κλπ.), που κατέστησαν τους χώρους αόρατους και μη επισκέψιμους.
 4. Αποκλεισμένα από πυκνή βλάστηση τμήματα του παραρεμάτιου μονοπατιού στην ανατολική όχθη από Πελοποννήσου μέχρι Ιερού Λόχου
 5. Περίφραξη και καταπάτηση της ζώνης διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης μεταξύ Δωδεκανήσου – Πελοποννήσου και Σπερχειού – Αξιού.
 6. Καταπάτηση δημοτικού οικοπέδου (κατά πληροφορίες περιοίκων) στη διασταύρωση Σπερχειού και Χειμάρρας για χρόνια στάθμευση και υπαίθρια επαγγελματική δραστηριότητα.
 7. Πληθώρα παραρεμάτιων οικοδομών χωρίς σύστημα αποχέτευσης και τεκμήρια απόρριψης λυμάτων στον ρέμα στην δυτική όχθη (Σπερχειού).
 8. Πληθώρα παραρεμάτιων οικοδομών/περιτοιχίσεων από Αχελώου μέχρι Βιτσίου με πρόσωπο (οικοδομική γραμμή) που περιορίζουν το πλάτος της κοίτης στα 2-3 μ. από τα 15-18 προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο σχέδιο.

Το πλήρες  κείμενο της επιστολής, που συνοδεύεται από ογκώδη φωτογραφική τεκμηρίωση, μπορείτε να δείτε εδώ.

Απροσπέλαστος ο λόφος Δεξαμενής Νέας Πεντέλης σε Περίπτωση πυρκαγιάς

 

Το θέμα της προβληματικής προσπελασιμότητας του λόφου Δεξαμενής της Νέας Πεντέλης και από την οδό Νικοπόλεως από τα μέσα πυρόσβεσης επισημαίνει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, με επιστολή του (Α.Π. 85/2023) προς την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στην οποία αναφέρει:

Σας είναι γνωστό ότι ο λόφος της Δεξαμενής, το ΟΤ 203 του εγκεκριμένου σχεδίου της Νέας Πεντέλης, εμβαδού 18,5 στρεμμάτων, αποτελεί ένα κοινόχρηστο πνεύμονα πρασίνου φυσικής βλάστησης, περίκλειστο από οικοδομήσιμα ΟΤ με πρόσωπα στην περιμετρική οδό Παφλαγόνων.

Και ενώ πρόκειται για ένα από τους μοναδικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της πόλης, κατάφυτος από ποικίλη βλάστηση, κινδυνεύει να μείνει απροστάτευτος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Και τούτο διότι από τις τρεις προβλεπόμενες οδούς προσπέλασης στον χώρο (Φρυγίας, Ιουστινιανού και Νικοπόλεως ) μόνο αυτή της Φρυγίας είναι προεπελάσιμη για πυροσβεστικά μέσα. Η Ιουστινιανού, λόγω μεγάλης κλίσης και κατασκευής  κλιμακοστασίου δεν προσφέρεται.

Η Νικοπόλεως, αντιδιαμετρική της Φρυγίας, έχει ακυρωθεί λόγω εκσκαφής και δημιουργίας εισόδου και χώρου στάθμευσης από παρόδιο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα την διάσπαση του προβλεπόμενου οδοστρώματος σε δύο ανισοσταθμείς επιφάνειες. Ο χώρος στάθμευσης καταλαμβάνει τα 3,5 μέτρα πλάτους του προβλεπόμενου δρόμου με πρανές ύψους πάνω από ένα μέτρο και το φυσικό έδαφος πλάτους 2,5 μέτρων, ανεπαρκές για την είσοδο πυροσβεστικού μέσου σε περίπτωση αδυναμίας προσπέλασης λόγω φωτιάς από την Φρυγίας.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να αποκατασταθεί η προσπελασιμότητα από μέσα πυρόσβεσης του λόφου και από την οδό Νικοπόλεως.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή  εδώ.

Απέρριψε την επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Νέας Πεντέλης το Τοπικό Συμβούλιο

Στη  συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2023, το Τοπικό συμβούλιο (ΤΣ), παρουσία πλήθους δημοτών,  συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

 1. Επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της πλατείας της Νέας Πεντέλης

Στην συνεδρίαση έκαναν παρέμβαση ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και κατέθεσαν  κείμενο υπογραφών πολιτών υπέρ της παραχώρησης, χωρίς στοιχεία ταυτοποίησής αυτών.

Παρέμβαση έκανε και πλήθος πολιτών που υπερασπίζονται τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, οι οποίοι κατέθεσαν κείμενο με υπογραφές, συνοδευόμενων από στοιχεία ταυτοποίησης των υπογραφόντων.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης τάχθηκε κατά της αλλαγής της εγκεκριμένης χρήσης της πλατείας και του περιορισμού του κοινόχρηστου χώρου της.

Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος.

 1. Πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής μεταξύ πλατείας νέας Πεντέλης και Αγ. Παρασκευής

Το Τοπικό Συμβούλιο συζήτησε την μελέτη ανάπλασης του  οδικού δικτύου μεταξύ της πλατείας Νέας Πεντέλης και οδού Αγ. Παρασκευής που προβλέπει την κατά περίπτωση αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων, πεζοδρόμηση, μονοδρόμηση, κατάργηση θέσεων στάθμευσης και επίστρωση με κυβόλιθους τμημάτων του  οδικού δικτύου.

Σε παρέμβασή του Σύλλογος ανέδειξε τον αποσπασματικό χαρακτήρα της παρέμβασής και τη μηδαμινή συνδρομή της στην αύξηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε βάρος της χρήσης του αυτοκινήτου και πρότεινε την δημιουργία, όπως προβλέπει το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου, πράσινων διαδρομών (με πεζοδρομήσεις και διευρύνσεις πεζοδρομίων κλπ.) που θα αποτελούν ενιαίο δίκτυο διακίνησης πεζών από τις κατοικίες τους προς το κέντρο της πόλης

Το τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Δημοτική Αρχή την δημόσια διαβούλευση της μελέτης παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών και των κατοίκων της περιοχής.

 1. Κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια της πόλης

Το ΤΣ τάχθηκε υπέρ της πρότασης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ήτοι του κλαδέματος των δέντρων και όχι της κοπής των όπως ζητούν οι παρόδιοι ενδιαφερόμενοι, απόφαση που βρήσκει σύμφωνο τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πεντέλης.

Πεντέλη, 09/07/2023

Παράσταση στο Δασαρχείο Πεντέλης

Κοινή παράσταση στον νέο Δασάρχη Πεντέλης, τον κ. Κολοβό, έκανε στις  7/7/2023 ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης μαζί με την Σύλλογο Προστασίας της Ρεματιάς,  με σκοπό να ενημερωθούν για την πρόοδο των αιτημάτων – καταγγελιών που έχουν κατά καιρούς υποβάλλει στην Υπηρεσία.

Οι δύο Σύλλογοι αναφέρθηκαν στην παράνομη επέκταση του χώρου λειτουργίας του ΣΜΑ Μελισσίων  σε βάρος δασικής, αναδασωτέας και εντός  ζώνης προστασίας της ρεματιάς έκτασης και στην επικάλυψη από τον ΣΜΑ κλάδου του βαθυρέματος καθώς και στην παρακείμενη  παράνομη λειτουργία του όρχου των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης αναφέρθηκε στην παράνομη δραστηριότητα  μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Πεντελικό και την παράνομη διάνοιξη δρόμου σε δασική έκταση στην προέκταση της οδού Δελφών στην Νέα Πεντέλη.

Ο κ. Κολοβός, αφού συμφώνησε με την ανάγκη τήρησης των ΠΔ προστασίας της ρεματιάς και του Πεντελικού και στον παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας μηχανοκίνητου αθλητισμού σε δασικές εκτάσεις, υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει τα έγγραφα και θα μας ενημερώσει για τις σχετικές ενέργειες που έγιναν ή προγραμματίζεται να γίνουν.

Ο ίδιος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δύο Συλλόγων ότι το Δασαρχείο Πεντέλης διαθέτει ένα μόνο δασονόμο για την βορειανατολική Αττική (γύρω από το Πεντελικό)  και έναν  για την νοτιοανατολική (γύρω από τον Υμηττό), οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την προστασία των δύο ορεινών όγκων. Αρμόδιοι για να επιτηρούν υποτίθεται τους ορεινούς όγκους αλλά και για την εξέταση των καταγγελιών που κατατίθενται εκ μέρους των πολιτών για παράνομες ενέργειες (απόρριψη μπάζων, αποψιλώσεις, κοπές δένδρων, καταπατήσεις κλπ.).

Αυτή και μόνο η ομολογημένη υποστελέχωση της αρμόδιας για την προστασία των δύο πολύ σημαντικών για το λεκανοπέδιο ορεινών όγκων πιστοποιεί την προκλητική αδιαφορία της υπηρεσιακής και κυβερνητικής ηγεσίας για την προστασία του Πεντελικού, που κατά τα άλλα εμφανίστηκε πρόσφατα σε προεκλογική φιέστα στην περιοχή, για να παρουσιάσει μια αποσπασματική μελέτη αναδάσωσης τμήματος της νότιας πλευράς του Πεντελικού.

Πεντέλη, 08/07/2023

Προκλητική διάσπαρτη απόρριψη μπάζων στο Πεντελικό

Προκλητική απόρριψη μπάζων, κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου, από ασυνείδητους εργολάβους οικοδομικών εργασιών της περιοχής,  διαπιστώθηκε σήμερα στην περιοχή της Νέας Πεντέλης, σε δασικό δρόμο που αρχίζει 700 μ. μετά την έξοδο του οικισμού προς Κηφισιά και  περνά πάνω από το Κοιμητήριο των Μελισσίων  (φ= 23.858, λ= 38.072 Deg), σε δύο θέσης που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Ευτυχώς έχει  αναγνωριστεί από περιπατητές  το φορτηγάκι.

Άλλο ένα επεισόδιο που αναδεικνύει την αδυναμία και ανικανότητα,  αν όχι προκλητική αδιαφορία, των αρμόδιων αρχών (Δασαρχείο, Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού, Πολιτική Προστασία κλπ.)  που υποτίθεται ότι έχουν την ευθύνη εποπτείας του περιβάλλοντος και άκρως ανησυχητικό για την τρέχουσα περίοδο πυροπροστασίας.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση   εδώ

Αναμένουμε την περισυλλογή τους από τον δράστη πριν προχωρήσουμε σε νομικές ενέργειες.

Προκλητικές παρανομίες στον λόφο Δεξαμενής της Νέας Πεντέλης

Με επιτολή του προς τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Πεντέλης, ο ΠΣΠ καταγγέλει σειρά παρανομιών που εντοπίστηκαν, μετά από σχετική αυτοψία,  στον λόφο της Δεξαμενής της Νέας Πεντέλης, όπως:

 1. Στάθμευση αυτοκινήτων εντός του κοινόχρηστου χώρου στην προέκταση της οδού Φρυγίας
 2. Τραπεζαρία, κούνιες και φωτιστικά σώματα στην απόληξη της οδού Ιουστινιανού
 3. Ξυλαποθήκη για τζάκι μεταξύ των οδών Ιουστινιανού και Ευσεβείας
 4. Διάνοιξη εισόδου οικοδομής όχι από τον εγκεκριμένο δρόμο αλλά από την πλευρά του άλσους στην οδό Νικοπόλεως
 5. Μπαγκαζιέρα κυνηγετικών σκύλων και παρτέρια στην απόληξη της οδού Χρυσουπόλεως

Και καταλήγει:

Με την πεποίθηση ότι συμφωνείτε ότι η ως άνω αντικοινωνική συμπεριφορά των άγνωστων σε μας συμπολιτών μας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς άρση των παρανομιών.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή και την σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση   εδώ

Παραχώρηση χώρων στην πλατεία Νέας Πεντέλης για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων

Με ανακοίνωσή του ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης παρεμβαίνει στην υπό εξέλιξη εξέταση του αιτήματος καταστηματαρχών της Νέας Πεντέλης για επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της κεντρικής πλατείας επισημάινοντας ότι:

Αντιλαμβανόμαστε την επιδίωξη των καταστηματαρχών για μεγιστοποίηση του τζίρου τους αλλά τους καλούμε να αναγνωρίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων της περιοχής να απολαμβάνουν, χωρίς χρέωση,  τον χώρο της κεντρικής πλατείας και να μην δέχονται την μείωσή του.

Περαιτέρω δεν αναγνωρίζουμε κάποια  υπέρτερη δημόσια ανάγκη που να υποχρεώνει την Δημοτική Αρχή και το Τοπικό Συμβούλιο να λάβουν μια απόφαση που οδηγεί με βεβαιότητα στη μονιμοποίηση της αλλαγής  της εγκεκριμένης  χρήσης  μέρους του δημόσιου χώρου και που συνεπώς κινείται στα όρια της νομιμότητας. 

Kαι καταλήγει:

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τόσο το Τοπικό Συμβούλιο  όσο και την Δημοτική Αρχή να αφουγκραστούν την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να απορρίψουν το αίτημα.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ