Το θέμα της προβληματικής προσπελασιμότητας του λόφου Δεξαμενής της Νέας Πεντέλης και από την οδό Νικοπόλεως από τα μέσα πυρόσβεσης επισημαίνει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, με επιστολή του (Α.Π. 85/2023) προς την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στην οποία αναφέρει:

Σας είναι γνωστό ότι ο λόφος της Δεξαμενής, το ΟΤ 203 του εγκεκριμένου σχεδίου της Νέας Πεντέλης, εμβαδού 18,5 στρεμμάτων, αποτελεί ένα κοινόχρηστο πνεύμονα πρασίνου φυσικής βλάστησης, περίκλειστο από οικοδομήσιμα ΟΤ με πρόσωπα στην περιμετρική οδό Παφλαγόνων.

Και ενώ πρόκειται για ένα από τους μοναδικούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου της πόλης, κατάφυτος από ποικίλη βλάστηση, κινδυνεύει να μείνει απροστάτευτος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Και τούτο διότι από τις τρεις προβλεπόμενες οδούς προσπέλασης στον χώρο (Φρυγίας, Ιουστινιανού και Νικοπόλεως ) μόνο αυτή της Φρυγίας είναι προεπελάσιμη για πυροσβεστικά μέσα. Η Ιουστινιανού, λόγω μεγάλης κλίσης και κατασκευής  κλιμακοστασίου δεν προσφέρεται.

Η Νικοπόλεως, αντιδιαμετρική της Φρυγίας, έχει ακυρωθεί λόγω εκσκαφής και δημιουργίας εισόδου και χώρου στάθμευσης από παρόδιο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα την διάσπαση του προβλεπόμενου οδοστρώματος σε δύο ανισοσταθμείς επιφάνειες. Ο χώρος στάθμευσης καταλαμβάνει τα 3,5 μέτρα πλάτους του προβλεπόμενου δρόμου με πρανές ύψους πάνω από ένα μέτρο και το φυσικό έδαφος πλάτους 2,5 μέτρων, ανεπαρκές για την είσοδο πυροσβεστικού μέσου σε περίπτωση αδυναμίας προσπέλασης λόγω φωτιάς από την Φρυγίας.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να αποκατασταθεί η προσπελασιμότητα από μέσα πυρόσβεσης του λόφου και από την οδό Νικοπόλεως.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή  εδώ.