Το Καταστατικό του Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου.

 Εγγραφή Μελών

Για την εγγραφή μέλους στον Σύλλογο απαιτείται η υποβολή αίτησης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Αν το αρχείο  δεν κατεβαίνει δοκιμάστε άλλον  browser.

Η αίτηση, μαζί με τη το παραστατικό καταβολής της συνδρομής αποστέλλονται στο epentelimas@gmail.com.

Συνδρομές μελών

Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του Συλλόγου καθορίστηκαν στην Γ.Σ. της  8ης /05/2022 ως εξής:

 1. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ. 
 2. Στην περίπτωση  εγγάμου ζεύγους, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 10 ευρώ για το 1ο μέλος και στο ποσό των  5 υρώ για το 2ο μέλος. 
 3. Για τις κατηγορίες μελών, ήτοι:  α) Νέοι μέχρι 25 ετών. β) Άνεργοι άνω των τριών(3) μηνών στο έτος οφειλής της συνδρομής.  γ) Πολύτεκνοι. δ) Συνταξιούχοι και άλλοι, δικαιούμενοι εισοδήματος αλληλεγγύης. και ε) Άτομα με ειδικές ανάγκες, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ.   Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δύο(2) δόσεις.

Επισημαίνεται ότι:

Mε την παραπάνω απόφασητης Γ.Σ. μειώθηκε η ετήσια συνδρομή από τα 30 στα 10 ευρώ, για να μην αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα εγγραφηή στν Σύλλογο το ύψιος της συνδρομής.

 

Καταβολή Συνδρομών και εισφορών / ενισχύσεων

Οι συνδρομές  των μελών και οι εισφορές / ενισχύσεις  των φίλων  κατατίθενται στον λογαριασμό του Συλλόγου με ΙΒΑΝ GR23 0140 1700 1700 0200 2016 886 της ALPHA BANK

 

Μέλη του Συλλόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού:

Τα μέλη του Συλλόγου είναι Ιδρυτικά, Επίτιμα και Τακτικά.

 • Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα, τα οποία δια της πρωτοβουλίας και των ενεργειών τους είχαν την τιμή της ιδρύσεως του Συλλόγου.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ή της εντοπιότητάς τους.
 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι του Δήμου Πεντέλης.

Μόνο τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εφ’όσον εξεπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικώς συνδρομή  10 Ευρώ ετησίως. Για ειδικές κατηγορίες μελών (πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, κλπ.) προβλέπεται ετήσια συνδρομή 5 Ευρώ.

Όσοι καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής πέραν της διετίας χάνουν την ιδιότητα του μέλους.

 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Οι τακτικές Γ.Σ.   του Συλλόγου διεξάγονται το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής  αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ.   συνεδριάζει μία φορά το τρίμηνο.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων του Δ.Σ.  με σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης  θα   αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Διοικητικά Συμβούλια

2ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2025
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1. Ζύγρας Νέστωρ, Πρόεδρος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
 2. Καραθανάση Έφη, Αντιπρόεδρος, Πολεοδόμος Μηχανικός
 3. Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας, Οικονομολόγος ΜΒΑ
 4. Χαλιδιά Αθανασία, Ταμίας, Λογίστρια
 5. Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος, Ειδικός Γραμματέας, Μεταλλειολόγος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Βαρδής Φώτης, Οκονομολόγος
 2. Σταθάς Δημοσθένης, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός
 3. Μόσχοβος Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
 4. Καμπούρης Κώστας, Φυσικός
 5. Πιπεράς Βασίλειος,

2η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2025

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κολοκοτρώνης Δημήτριο, Δικηγόρος
 2. Σιουρούνης Κωνσταντίνος, Δικηγόρος
 3. Μιχαηλίδης Ηλίας, Πληροφορικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κορνάρος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός
 2. Χουρδάκης Κυριάκος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός

1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ζύγρας Νέστωρ, Πρόεδρος, Τοπογράφος Μηχανικός
 2. Αποστολίδης Κώστας, Γεν. Γραμματέας, Οικονομολόγος ΜΒΑ
 3. Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος, Αντπρόεδρος, Οικονομολόγος
 4. Κωσνταντόπολθλς Κωνσταντίνος, Ταμίας, Περιβαλοντολόγος 
 5. Ζύγρα Δήμητρα, Μέλος. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κουρουμπέτση Αθανασιία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 2. Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος, Μεταλειολόγος Μηχανικός
 3. Πιπέρας Βασίλειος, 
 4. Χουρδάκης Κυριάκος, Τοπογράφος Μηχανικός

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2020

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κοσοβίτσας Κώστας,Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός
 2. Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος, Γραμματέας             Οικονομολόγος
 3. Ζύγρας Νέστωρ, Αντιπρόεδρος, Τοπογράφος Μηχανικός
 4. Αποστολίδης Γιώργος, Ταμίας, Οικονομολόγος
 5. Αλεξόπουλος Ηλίας,   Μέλος, Χημικός Μηχανικός

 

Ομάδες Εργασίες

Η υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου εναπόκειται στην δραστηριοποίηση των μελών του.

Στον Σύλλογο τελούν υπό συγκρότηση οι παρακάτω  ομάδες εργασίες:

 • Πεντελικού
 • Δομημένου περιβάλλοντος
 • Κλιματικής απειλής
 • Επικοινωνίας

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην ομάδα προτίμησής σας με αποστολή μηνύματος χρησιμοποιώντας  την φόρμα επικοινωνίας.