Το Καταστατικό του Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου.

 Ομάδες Εργασίες

Η υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου εναπόκειται στην δραστηριοποίηση των μελών του.

Στον Σύλλογο τελούν υπό συγκρότηση οι παρακάτω  ομάδες εργασίες:

  • Πεντελικού
  • Δομημένου περιβάλλοντος
  • Κλιματικής απειλής
  • Επικοινωνίας

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην ομάδα προτίμησής σας με αποστολή μηνύματος χρησιμοποιώντας  την φόρμα επικοινωνίας.

 

Εγγραφή Μελών

Για την εγγραφή μέλους στον Σύλλογο απαιτείται η υποβολή αίτησης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Αν το αρχείο  δεν κατεβαίνει δοκιμάστε άλλον  browser.

Μέλη του Συλλόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού:

Τα μέλη του Συλλόγου είναι Ιδρυτικά, Επίτιμα και Τακτικά.

  • Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα, τα οποία δια της πρωτοβουλίας και των ενεργειών τους είχαν την τιμή της ιδρύσεως του Συλλόγου.
  • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ή της εντοπιότητάς τους.
  • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι του Δήμου Πεντέλης.

Μόνο τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εφ’όσον εξεπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικώς συνδρομή  30 Ευρώ ετησίως. Για ειδικές κατηγορίες μελών (πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, κλπ.) προβλέπεται ετήσια συνδρομή 12 Ευρώ.

Όσοι καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής πέραν της διετίας χάνουν την ιδιότητα του μέλους.

Λειτουργία οργάνων Συλλόγου

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Οι τακτικές Γ.Σ.  των μελών του Συλλόγου διεξάγονται κάθε Νοέμβρη.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής θα  αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ.   συνεδριάζει μία φορά το μήνα στην Κοινότητα Ν. Πεντέλης

Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στα μέλη του Συλλόγου.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων του Δ.Σ.  με σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης  θα   αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.