Το Καταστατικό του Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου.

 Εγγραφή Μελών

Για την εγγραφή μέλους στον Σύλλογο απαιτείται η υποβολή αίτησης, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Αν το αρχείο  δεν κατεβαίνει δοκιμάστε άλλον  browser.

Η αίτηση, μαζί με τη το παραστατικό καταβολής της συνδρομής αποστέλλονται στο epentelimas@gmail.com.

Συνδρομές μελών

Οι ετήσιες εισφορές των μελών του Συλλόγου καθορίστηκαν στην Γ.Σ. της  21ης /03/2021 ως εξής:

 1. Δικαίωμα εγγραφής μέλους, το ποσό του ενός(1)ευρώ.
 2. Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 29 ευρώ. Ήτοι για 2020, 2021, εγγραφή +συνδρομή=30 ευρώ.
 3. Στην περίπτωση εγγραφής και των 2 μελών εγγάμου ζεύγους, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 29 ευρώ για το 1ο μέλος και στο ποσό των 14 ευρώ για το 2ο μέλος. Ήτοι για 2020,2021,για το 2ο μέλος, εγγραφή + συνδρομή=15 ευρώ.
 4. Για τις κατηγορίες μελών, ήτοι:  α) Νέοι μέχρι 25 ετών. β) Άνεργοι άνω των τριών(3) μηνών στο έτος οφειλής της συνδρομής.  γ) Πολύτεκνοι. δ) Συνταξιούχοι και άλλοι, δικαιούμενοι εισοδήματος αλληλεγγύης. και ε) Άτομα με ειδικές ανάγκες, η ετήσια συνδρομή καθορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ. Ήτοι για 2020,2021, εγγραφή + συνδρομή=6 ευρώ.      Η καταβολή της ετήσιας συνδρομής γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δύο(2) δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού.    

Καταβολή Συνδρομών και εισφορών / ενισχύσεων

Οι συνδρομές  των μελών και οι εισφορές / ενισχύσεις  των φίλων  κατατίθενται στον λογαριασμό του Συλλόγου με ΙΒΑΝ GR23 0140 1700 1700 0200 2016 886 της ALPHA BANK

 

Μέλη του Συλλόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού:

Τα μέλη του Συλλόγου είναι Ιδρυτικά, Επίτιμα και Τακτικά.

 • Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα, τα οποία δια της πρωτοβουλίας και των ενεργειών τους είχαν την τιμή της ιδρύσεως του Συλλόγου.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ή της εντοπιότητάς τους.
 • Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έχοντες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι του Δήμου Πεντέλης.

Μόνο τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, εφ’όσον εξεπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Τα επίτιμα μέλη δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Τα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικώς συνδρομή  30 Ευρώ ετησίως. Για ειδικές κατηγορίες μελών (πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ, κλπ.) προβλέπεται ετήσια συνδρομή 12 Ευρώ.

Όσοι καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής πέραν της διετίας χάνουν την ιδιότητα του μέλους.

 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Οι τακτικές Γ.Σ.   του Συλλόγου διεξάγονται το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής  αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ.   συνεδριάζει μία φορά το μήνα στην Κοινότητα Ν. Πεντέλης

Οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές στα μέλη του Συλλόγου.

Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής συνεδριάσεων του Δ.Σ.  με σημαντικά θέματα ημερήσιας διάταξης  θα   αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

Διοικητικά Συμβούλια

1ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2023

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ζύγρας Νέστωρ, Πρόεδρος, Τοπογράφος Μηχανικός
 2. Αποστολίδης Κώστας, Γεν. Γραμματέας, Οικονομολόγος ΜΒΑ
 3. Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος, Αντπρόεδρος, Οικονομολόγος
 4. Αποστολίδης Γιώργος, Ταμίας, Οικονομολόγος, διαπιστευμένος στην ΕΕ ως  highly specialized expert
 5. Ζύγρα Δήμητρα, Μέλος. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κουρουμπέτση Αθανασιία, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 2. Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος, Μεταλειολόγος Μηχανικός
 3. Κωνσταντόπουλος Κώστας,Λογιστής
 4. Πιπέρας Βασίλειος, 
 5. Χουρδάκης Κυριάκος, Τοπογράφος Μηχανικός

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2020

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κοσοβίτσας Κώστας,Πρόεδρος, Πολιτικός Μηχανικός
 2. Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος, Γραμματέας             Οικονομολόγος
 3. Ζύγρας Νέστωρ, Αντιπρόεδρος, Τοπογράφος Μηχανικός
 4. Αποστολίδης Γιώργος, Ταμίας, Οικονομολόγος
 5. Αλεξόπουλος Ηλίας,   Μέλος, Χημικός Μηχανικός

 

Ομάδες Εργασίες

Η υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου εναπόκειται στην δραστηριοποίηση των μελών του.

Στον Σύλλογο τελούν υπό συγκρότηση οι παρακάτω  ομάδες εργασίες:

 • Πεντελικού
 • Δομημένου περιβάλλοντος
 • Κλιματικής απειλής
 • Επικοινωνίας

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην ομάδα προτίμησής σας με αποστολή μηνύματος χρησιμοποιώντας  την φόρμα επικοινωνίας.