Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στη συνεδρίασή του, στις 10/03/2022 αποφάσισε, σε εφαρμογή του αρ. 10 του Καταστατικού του Συλλόγου, την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής και καταστατικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή στις 27/03/2022, ώρα 10.30 π.μ, με τηλεδιάσκεψη (λόγω Covid-19) .

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 03/04/2022, την ίδια ώρα, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Περισσότερα ….