Στη  συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2023, το Τοπικό συμβούλιο (ΤΣ), παρουσία πλήθους δημοτών,  συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.

  1. Επέκταση τραπεζοκαθισμάτων στα παρτέρια της πλατείας της Νέας Πεντέλης

Στην συνεδρίαση έκαναν παρέμβαση ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και κατέθεσαν  κείμενο υπογραφών πολιτών υπέρ της παραχώρησης, χωρίς στοιχεία ταυτοποίησής αυτών.

Παρέμβαση έκανε και πλήθος πολιτών που υπερασπίζονται τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, οι οποίοι κατέθεσαν κείμενο με υπογραφές, συνοδευόμενων από στοιχεία ταυτοποίησης των υπογραφόντων.

Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης τάχθηκε κατά της αλλαγής της εγκεκριμένης χρήσης της πλατείας και του περιορισμού του κοινόχρηστου χώρου της.

Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος.

  1. Πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής μεταξύ πλατείας νέας Πεντέλης και Αγ. Παρασκευής

Το Τοπικό Συμβούλιο συζήτησε την μελέτη ανάπλασης του  οδικού δικτύου μεταξύ της πλατείας Νέας Πεντέλης και οδού Αγ. Παρασκευής που προβλέπει την κατά περίπτωση αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων, πεζοδρόμηση, μονοδρόμηση, κατάργηση θέσεων στάθμευσης και επίστρωση με κυβόλιθους τμημάτων του  οδικού δικτύου.

Σε παρέμβασή του Σύλλογος ανέδειξε τον αποσπασματικό χαρακτήρα της παρέμβασής και τη μηδαμινή συνδρομή της στην αύξηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε βάρος της χρήσης του αυτοκινήτου και πρότεινε την δημιουργία, όπως προβλέπει το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου, πράσινων διαδρομών (με πεζοδρομήσεις και διευρύνσεις πεζοδρομίων κλπ.) που θα αποτελούν ενιαίο δίκτυο διακίνησης πεζών από τις κατοικίες τους προς το κέντρο της πόλης

Το τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Δημοτική Αρχή την δημόσια διαβούλευση της μελέτης παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών και των κατοίκων της περιοχής.

  1. Κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια της πόλης

Το ΤΣ τάχθηκε υπέρ της πρότασης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, ήτοι του κλαδέματος των δέντρων και όχι της κοπής των όπως ζητούν οι παρόδιοι ενδιαφερόμενοι, απόφαση που βρήσκει σύμφωνο τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πεντέλης.

Πεντέλη, 09/07/2023