Διεκδικήσεις της Εκκλησίας

Με το ν. 1811/1988 κυρώθηκε η “Σύμβαση παραχώρησης στο Δημόσιο της δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος”, η οποία υπογράφηκε στις 11 Μαίου 1988 μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η σύμβαση υπογράφηκε από τους νόμιμους εκπροσώπους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την από 03/02/1988 ΙΕ συνεδρία της 131ης Περιόδου, στην οποία συμμετείχαν 149 Ιερές Μονές, μεταξύ των οποίων και η Ι.Μ.Πεντέλης και η Μονή Πετράκη.

Η σύμβαση προβλέπει την ανάληψη της μισθοδοσίας και των συντάξεων των κληρικών έναντι της παραχώρησης της δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών, πλην μιας ζώνης προστασίας αυτών, πλάτους 200 μ. πέριξ του οικείου κτιριακού συγκροτήματος.

Και ενώ το Ελληνικό Δημόσιο εκπληρώνει αδιαλείπτως την, από τον νόμο προβλεπόμενη υποχρέωσή, του καταβάλλοντας την μισθοδοσία και τις συντάξεις των κληρικών, οι Μονές Πεντέλης και Πετράκη κατέθεσαν δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο διεκδικώντας και πάλι κυριαρχικά δικαιώματα στο Πεντελικό.

Σήμερα, στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, η Μονή Πεντέλης φέρεται ως ιδιοκτήτης της ορεινής περιοχής που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Νέας Πεντέλης και η Μονή Πετράκη της ορεινής περιοχής που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Κηφισιάς.

Είναι ερευνητέο αν κατά την κτηματογράφηση ελήφθη υπόψη ο ν. 1811/88 ή αν οι πρώτες εγγραφές έρχονται σε πλήρη αντίφαση με αυτόν.

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την προάσπιση της κυριότητας του Δημοσίου σε δασικές εκτάσεις είναι Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής, Αγ. Ιωάννου 65, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210 6395 280, 6395 252, e-mail: dash_anat_attikh@attica.gr

Μικροιδιοκτησίες

Εκτός από τις εκτάσεις που διεκδικεί η Μονή Πεντέλης, το ιδιοκτησιακό στην περιαστική ζώνη διαμορφώνεται ως εξής:

  • Περιμετρικά του εγκεκριμένου σχεδίου της Ν. Πεντέλης και προς την πλευρά του βουνού, από το σύνορο με τα Μελίσσια στα δυτικά μέχρι την οδό Περικλέους στα ανατολικά η δασική έκταση έχει τεμαχιστεί και πουληθεί από την Μονή σε μικροϊδιοκτήτες. Πρόκειται για έκταση 800 περίπου στρ. που έχει τεμαχιστεί σε 1000 περίπου γεωτεμάχια
  • Στην βορειοανατολική εκτός σχεδίου πόλης περιοχή των Μελισσίων και σε επαφή με το σχέδιο της Νέας Πεντέλης έχει κατατμηθεί έκταση εμβαδού 200 περίπου στρ, και 200 περ. γεωτεμαχίων.
  • Ο λόφος νοτιοδυτικά του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος και μέχρι την οδό Σουβαλιώτη έχει μεταβιβασθεί από την Μονή σε Σύλλογο οικιστών, ο οποίος δεν έχει προβεί ακόμη σε τεμαχισμό.

Οικιστικές πυκνώσεις

Τμήματα των παραπάνω οικοπεδοποιημένων δασικών εκτάσεων έχουν χαρακτηριστεί ως οικιστικές πυκνώσεις με βάση σχετική διάταξη του νόμου περί δασικών χαρτών, η οποία κρίθηκε πρόσφατα αντισυνταγματική από το ΣτΕ και αναμένεται επί αυτού νέα νομοθετική πρωτοβουλία.