Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, το Πεντελικό παρουσιάζει αξιόλογη ποικιλία χλωρίδας, μια πρώτη απεικόνιση της οποίας βλέπετε στη συνέχεια σε slide.

.

Καλούμε τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου να εμπλουτίσουν τη συλλογή,  με αποστολή σχετικών στοιχείων.