Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα, το Πεντελικό παρουσιάζει αξιόλογη ποικιλία χλωρίδας, μια πρώτη απεικόνιση της οποίας βλέπετε στη συνέχεια σε slide.

.

Καλούμε τους φίλους και τα μέλη του Συλλόγου να εμπλουτίσουν τη συλλογή,  με αποστολή σχετικών στοιχείων.

Μια συστηματική καταγραφή της χλωρίδας του Πεντελικού περιλαμβάνει η διαδακτορική διατριβή του βιολόγου κ. Μπαλιούση Ε., την οποία μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26845 κα https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/1308950/theFile