Κατατέθηκε στις 14/02/2020 στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, το Καταστατικό του Συλλόγου με πίνακα  ιδρυτκών μελών.