Με την  με αριθμό  14/2020 της  24ης /03/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου,  εγκρίθηκε το Καταστατικό του Συλλόγου.

Δείτε την απόφαση.