Μέλη της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου επισκέφτηκαν στις 20 και 28/6  τμήματα της ρεματιάς – κλάδος Ν. Πεντέλης, του μοναδικής ομορφιάς φυσικού πόρου της περιοχής, με σκοπό να εξετάσουν την προσπελασιμότητα αυτού από τους κατοίκους καθώς και τυχόν παραβιάσεις των σχετικών με την προστασία του διατάξεις.

Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε την γέφυρα στην οδό Σπηλιάς (προς το Στρατιωτικό Νοσομκομείο Πεντέλης), την πηγή του Αγ. Τρύφωνα, την γέφυρα επί της οδού Σουβαλιώτη (κάτω από την πλ. Αγ. Τριάδας), την γέφυρα της Ν. Πεντέλης (επί της Αλ. Παναγούλη), την παραρεμάτια οδό  Αριστοφάνους σην Ν. Πεντέλη, την γέφυρα Διάμεση επί της οδού Ασκληπιού και περπάτησε στον πεζόδρομο από Αγ. Μαρίνα μέχρι την οδό Παπανδρέου στα Μελίσσια. Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τον υποκλάδο του ρέματος του Αγ. Σύλλα, από την οδό Δελφών μέχρι το ΝΙΕΝ.

Πρώτες διαπιστώσεις:

  • Εκτός από το τμήμα από Παπανδρέου μέχρι Αγ. Μαρίνα στα Μελίσσια (μήκους 600 περίπου μ.), όλη η υπόλοιπη κοίτη του κυρίου κλάδου του  ρέματος, συνολικού μήκους περί τα 3.500 χλμ., από τα οποία τα 3,0 χλμ εντός ή στα όρια των σχεδίων πόλης, είναι απροσπέλαστη για το κοινό. Στα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων προς το ρέμα δεν έχουν προβλεφτεί παρεμάτιοι δρόμοι,  με αποτέλεσμα να μην οριοθετείται με σαφήνεια ο δημόσιος από τον ιδιωτικό χώρο.
  • Διαπιστώθηκαν ολοσχερείς και αμφίπλευρες περιφράξεις της κοίτης, αυθαίρετες οικοδομές και δραστηριότητες  εντός της ρεματιάς και κατασκευή παραρεμάτιων δρόμων από ιδιώτες.

 Η Προσωρινή Διοίκηση θα συνεχίσει τις επισκέψεις και στους άλλους κλάδους του ρέμματος (Μελισσίων, κλπ.), σε μια προσπάθεια να σχηματίσει άμεση αντίληψη και να διαμορφώσει σχέδιο αφ’ ενός ανάδειξης των δρόμων του νερού της περιοχής και διατήρησης της γεωφυσικής μνήμης και αφ’ ετέρου πρόγραμμα κατασκευής παραρεμάτιων αστικών και εξωαστικών διαδρομών (αστικές διαδρομές, πεζόδρομοι,  μονοπάτια, κλπ.) που από την μια θα οριοθετούν και θα προστατεύουν τον δημόσιο χώρο και από την άλλη θα δίνουν την δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να αθληθούν και να απολαύσουν την διεπαφή με τα μοναδικής βιοποικιλότητας υδατορέματα της περιοχής μας.