Μέλη της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου συναντήθηκαν στις 25/6/2020 με τον Πρόεδρο του ΣΠΑΠ κ. Β. Σιώμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Κ. Κοσοβίτσας, ο ΓΓ κ. Κ. Βαρλαμίτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Ν. Ζύγρας και ο Ταμίας κ. Αποστολίδης.

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τους πόρους, τον εξοπλισμό, την στελέχωση του Συνδέσμου καθώς και για τις δράσεις πυροπροστασίας (συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, κοπή χόρτων, στελέχωση πυροφυλακείων, κλπ.)  και αναδασώσεων.

Εκ μέρους του Συλλόγου εκφράστηκε η πρόθεση  για συνδρομή στην στελέχωση των ομάδων εθελοντικής πυρασφάλειας και στην υλοποίση των ιδρυτικών σκοπών του Συνδέσμου (αποκατάσταση του τοπίου, επίλυση του ιδιοκτησιακού, ήπια ανάπλαση και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων του Πεντελικού, κλπ.).