Ο Σύλλογος  έστειλε  προς τον Δήμο και την Πολεοδομία Αγ. Παρασκευής   επιστολή για την διαβίβαση στοιχείων προς την αρμόδια Δ/νση Δασών προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την επικείμενη αναμόρφωση των δασικών χαρτών Πεντέλης και Ν. Πεντέλης.