Ο  Σύλλογος  έστειλε  στο  Δήμο    επιστολή  για την άρση της επικινδυνότητας στη συμβολή των οδών Αγ. Σίλα και Λεωφόρου  Ν. Πεντέλης