Ο Σύλλογος, συμμετέχοντας στην σχετική διαβούλευση του Δήμου, υπέβαλλε τις προτάσεις του για έργα και μελέτες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Α. Τρίτσης.