Πολύ διαφωτιστικό για την γεωγραφία  της ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων  είναι  το ρεπορτάζ που δημοσίευσε η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ στο Φύλλο της 17ης/01/2021.

Ανεξάρτητα από τις προσωπικές  εκτιμήσεις των συντακτών ενδιαφέρουσα είναι η  παράθεση στοιχείων για τους αρμόδιους για την ανακύκλωση φορείς,  τις υποχρεώσεις τους και τον βαθμό εκπλήρωσής των.

Εν όψει της χωροθέτησης του ΣΜΑ στη περιοχή του Νεκροταφείου Μελισσίων αλλά και των τεκταινόμενων νέων σχεδιασμών για την διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο λεκανοπεδίου,  οι πληροφορίρες του αφιερώματος είναι πολύ χρήσιμες και ευχόμαστε να εμπλουτιστούν περατέρω με παρόμοιες πρωτοβουλίες από άλλα μέσα ενημέρωσης.