Σε σχετική επιστολή του Συλλόγου προς τον Δήμο  σχετικά με την εκπόνηση  διαχειριστικής μελέτης του δάσους του Προφήτη Ηλία της  Ν. Πεντέλης  τονίζεται:

Η θεώρηση από το Δήμο του λόφου ως άλσους και η δημόσια παρουσίαση στο site του Δήμου της ανατεθείσας διαχειριστικής μελέτης, ως έχουσα αντικείμενο « Το άλσος του Προφήτη Ηλία και το Γήπεδο», δημιουργεί εύλογα πολλά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της. Όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια η ως άνω μελέτη δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί. Από την πλευρά μας αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι αυτό οφείλεται σε άγνοια του όλου θέματος,  ότι δηλαδή ο Δήμος πληρώνει μια ανεφάρμοστη για το συγκεκριμένο χώρο μελέτη, ενώ παράλληλα, με τις ενέργειές του, δημιουργεί σύγχιση που δεν ωφελεί το δημόσιο συμφέρον.

Δείτε  εδώ  ολόκληρη την επιστολή.