Σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι 6 Σύλλογοι μετά την συνάντηση με την Δ.Α.  Πεντέλης για τον ΣΜΑ, αναφέρουν  ότι από την σχετική ενημέρωση  προκύπτει “Πρόθεση του Δήμου είναι να λειτουργήσει τον Σταθμό Μεταφόρτωσης όχι μόνο για φυτοκλαδέματα και ογκώδη αντικείμενα, -όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα-αλλά και για την μεταφόρτωση σύμμεικτων απορριμμάτων με τον πρόχειρο τρόπο που  λειτουργεί για τα ογκώδη, παρακάμπτοντας υποχρεώσεις που θέτει ο ίδιος ο Νόμος” και τονίζουν ότι είναι υπέρ  “ενός συλλογικά επεξεργασμένου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο οποίος θα έπρεπε και πρέπει να προηγηθεί, με έμφαση στην ανακύκλωση και που μπορεί να περιλαμβάνει και ΣΜΑ, αν αυτό αποδειχτεί αναγκαίο“.

Δείτε ολόκληρο το δελτίο εδώ.