Την Τρέχουσα βδομάδα, οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι απέστειλαν τις παρακάτω επιστολές προς:

Με τις εν λόγω επιστολές, από τον  Περιφερειάρχη και την Δήμαρχο ζητούνται συναντήσεις για να τους εκθέσουμε τις απόψεις μας και από τους Αντιδημάρχους τα έγγραφα με βάση τα οποία διενεργούνται οι χωματουργικές εργασίες στον, προοριζόμενο για ΣΜΑ, χώρο.