Αγαπητοί Φίλοι και Μέλη του Συλλόγου,

Το αστικό περιβάλλον στις τρεις πόλεις του Δήμου μας είναι, χωρίς αμφιβολία, αξιοζήλευτο και πρότυπο για πολλούς από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Εμείς όμως που ζούμε εδώ διαπιστώνουμε συχνά την ύπαρξη μικρών και μεγάλων προβλημάτων που υποβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και μας προσβάλλουν ως πολίτες.

Πρόκειται για καταστάσεις που οφείλονται είτε σε ενέργειες συμπολιτών μας που δεν σέβονται τον δημόσιο χώρο και εκδηλώνουν τάσεις ιδιοποίησής του είτε και σε ολιγωρία του Δήμου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο και την ποιότητά του.

Ο Σύλλογός μας έχει θέσει ως έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς του την προστασία του δημόσιου χώρου και του δικαιώματος της απρόσκοπτης χρήσης του από όλους τους κατοίκους της πόλης.

Για το σκοπό αυτό έχει δρομολογήσει πρόγραμμα επαφών με τις υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο την λεπτομερή ενημέρωσή του για την εξέλιξη του πολεοδομικού σχεδιασμού στις πόλεις μας. Όμως ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα αποτελέσει άσκηση επί χάρτου αν δεν υλοποιηθεί και δεν συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου δημόσιου χώρου και την αναβάθμισή του.

Κατ’ αναλογία με το τελευταίο άρθρο του συντάγματος που εναποθέτει την εφαρμογή του στους πολίτες της χώρας, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού και η προάσπιση του δημόσιου χώρου επαφίονται στην ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής.

Με τις παραπάνω σκέψεις σας καλούμε, βάζοντας τέρμα στη διαχρονική ανοχή μας σε μικρές και μεγάλες παραβάσεις, μέχρι τις 5/5/5021, να στείλετε στο Σύλλογο τις δικές σας αναφορές για ενοχλητικές καταστάσεις που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, όπως πχ. παρεμπόδιση πεζών και ΑΜΕΑ, κατάληψη δημόσιου χώρου, παράνομη στάθμευση, αδιάβατα και επικίνδυνα πεζοδρόμια, απορρίμματα και μπάζα στο Πεντελικό και στα ρέματα, κατάληψη ρεμάτων και δασικών εκτάσεων, παράνομος μηχανοκίνητος αθλητισμός στο Πεντελικό, κλπ.

Στείλτε μας φωτογραφίες (με ανοιχτή την υπηρεσία εντοπισμού θέσης), περιγραφή θέσης (οδός, αριθμός) και σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Ενημερώστε μας επίσης σχετικά αν έχετε ενημερώσει ήδη το Δήμο Πεντέλης για το εν λόγω ζήτημα.

Ο Σύλλογος θα καταθέσει ομαδικά τις αναφορές στο Δήμο και το Δασαρχείο, ανάλογα με την θέση του συμβάντος, και θα παρακολουθήσει την άρση των προβληματικών καταστάσεων.

Η ανάδειξη συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, ενώ η σιωπή τα υποθάλπει.

Το στοίχημα  είναι αν θα ‘μάθουμε’ να ζούμε και με αυτότον  λόφο της Δεξαμενής στη Νέα Πεντέλη) ή αν θα απαιτήσουμε εδώ και τώρα την εξάλειψή του.