Με επιστολή του προς τον Δήμο Πεντέλης ο Σύλλογος επισημαίνει  ότι “Η πρόσφατη πρωτοβουλία των κατοίκων της περιοχής να επανατοποθετήσουν τα αφαιρεθέντα διακοσμητικά και αποτρεπτικά της εισόδου οχημάτων κολωνάκια, που είχε τοποθετήσει ο πρώην  Δήμος Νέας Πεντέλης, δηλαδή να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα το  δημοτικό έργο και  να αποκλείσουν την είσοδο των φορτηγών των επαγγελματιών της λαϊκής αγοράς εντός του ΚΧ, έφερε στο προσκήνιο όχι μόνο την ευκαιριακή αλλά και την διαχρονική αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την απόκτηση και την προστασία του χώρου” και τονίζει ότι “Λόγω του μεγάλου εμβαδού του, περί τα 17,0  στρέμματα,  ο χώρος θα μπορούσε να αναδειχθεί σε ένα πολυδύναμο αστικό πάρκο με διατήρηση μεγάλου μέρους του υφιστάμενου  φυσικού  περιβάλλοντος. Η πλούσια χλωρίδα του, εμπλουτισμένη κατάλληλα, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χώρο εκπαίδευσης για τα παιδιά και ευχάριστης διεπαφής  του χώρου με τους περίοικους.” και αυτό υπό την προυπόθεση ότι θα αποκτηθεί άμεσα η κυριότητα του χώρου από τον Δήμο.

Kαταλήγοντας ο Σύλλογος ζητά από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας και Pεριβάλλοντος να του χορηγήσει αντίγραφο της από το 1989 εγκεκριμένης πράξης αναλογισμού του Δήμους Νέας Πεντέλης και να γνωστοποιήσει  :

  1. Tον βαθμό υλοποίησής της, ήτοι ποια από τα ιδιόκτητα γεωτεμάχια του χώρου έχουν απαλλοτριωθεί και για ποια έχουν προχωρήσει σχετικές διαδικασίες (εξαγορά, μεταφορά συντελεστή δόμησης κλπ).
  2. Τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να περιέλθει στη ιδιοκτησία του Δήμου ο χώρος.
  3. Αν προτίθεστε να προχωρήσετε σε μελέτη για τους ΚΧ της Νέας Πεντέλης, όπως αυτή που εκπονείται με δαπάνες του Δήμου για την Δ.Ε. Μελισσίων.

Δείτε ολόκληρη την  επιστολή εδώ.