Με αφορμή την εκδίκαση στις 19/5/2021 στο Εφετείο Αθηνών προσφυγών για αποζημίωση λόγω δήθεν απαλλοτριώσεων επί του λόφου του Προφήτη Ηλία,  ο Σύλλογος υπέβαλλε  την με Α.Π. 21/29-04-2021 επιστολή στο Δήμο, στην οποία  παρατίθεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης, στη σχέσης της με τους δασικούς χάρτες, στις διεκδικήσεις, στις κατηγορηματικές απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (που τάσσονται κατηγορηματικά κατά των διεκδικήσεων)  και την διαχρονική  αμέλεια – σε βαθμό απιστίας – των τοπικών Δημοτικών Αρχών να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των δημοτών.

“Η μέχρι τώρα στάση της Δημοτικής Αρχής,  που όχι μόνο αδρανεί για το φλέγον αυτό ζήτημα αλλά και προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διεκδικητές, την καθιστά άμεσα υπεύθυνη για  τους κινδύνους που εγκυμονούνται είτε για ενδεχόμενη οικοδόμηση του  άνω τμήματος του λόφου είτε  για την ενδεχόμενη επιβάρυνση των δημοτών με υπέρογκες αποζημιώσεις“, τονίζεται στην επιστολή και υποβάλλεται μαι σειρά αιτημάτων, όπως:

  1. Να μας γνωρίσετε, αν θα παραστείτε στο Εφετείο με προτάσεις υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος και αντίθετες με αυτές που υπέβαλε ο δικηγόρος της προηγούμενης δημοτικής αρχής στο Πρωτοδικείο.
  2. Να μας χορηγήσετε αντίγραφο των εγγράφων με τα οποία, εν όψει της σύνταξης / αναμόρφωσης των δασικών χαρτών διαβιβάσατε στη Δ/νση Δασών τα όρια των εντός εγκεκριμένων περιοχών του Δήμου.
  3. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα της σχετικής με τον λόφο αλληλογραφίας σας με την ΥΔΟΜ και των εγγράφων που αυτή απέστειλε (και σας κοινοποιήθηκαν) στην Δ/νση Δασών  για την σύνταξη/αναμόρφωση των δασικών χαρτών.
  4. Να μας γνωρίσετε τους λόγους για τους οποίους εξαιρέσατε από την διαχειριστική μελέτη την διεκδικούμενη περιοχή του λόφου.
  5. Να μας χορηγήσετε αντίγραφα των εγγράφων που αποστείλατε στο ΥΠΕΝ σχετικά με την αναμόρφωση των δασικών χαρτών και, σύμφωνα με σχετικές αναρτήσεις/ ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, ελήφθησαν υπόψη για επίλυση τοπικών προβλημάτων.
  6. Να μας γνωρίσετε αν στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου απαντώνται πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου με εκτάσεις που δεν ανήκουν στον Δήμο ή το Ελληνικό Δημόσιο και το συνολικό εμαδόν αυτών.

Δείτε  ολόκληρη της επιστολή εδώ.