Το ζήτημα της προστασίας και της ανάδειξης των ρεμάτων της περιοχής θέτει ο ΠΣΠ σε επιστολή του προς τον Δήμο, επισημαίνοντας την ανάγκη διάνοιξης των προβλεπόμενων από το ΠΔ 7Δ/80 παραρεμάτιων πεζόδρομων, τον έλεγχο της επάρκειας της παροχετευτικής ικανότητας των ρεμάτων σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, τον έλεγχο της σύνδεσης των παραρεμάτιων οικοδομών με το αποχετευτικό  δίκτυο λυμάτων καθώς και την κίνηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των εντός της κοίτης αυθαίρετων κατασκευών. 

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ.