ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ

Νέο έγκλημα μεθοδεύεται να συντελεστεί στο πολύπαθο βουνό του Πεντελικού. Λίγους μήνες μετά την χωροθέτηση ΣΜΑ στα Μελίσσια, δρομολογούνται ενέργειες για λειτουργία νέων λατομείων.

Η ηγεσία του ΥΠΕΝ (κ.κ. Αμυράς, Γραφάκος, κλπ.) που τελευταία επισκέπτεται συχνά το βουνό με συνοδεία τοπικών αρχών (Δασαρχείου, Δημοτικής Αρχής, ΣΠΑΠ, κλπ.) καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ανάπλαση και αποκατάσταση του σεληνιακού τοπίου της νότιας πλευράς του Πεντελικού και να σταματήσουν κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα να καταντήσει η βόρεια πλευρά καθ’ εικόνα και ομοίωση της νότιας.

Ειδικότερα, με την με Α.Π. 43321/13-04-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 60ΡΨΟΡ1Κ-ΦΞ4) χορηγήθηκε άδεια διεξαγωγής γεωλογικών ερευνών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων στην εταιρεία «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», με δυνατότητα μίσθωσης της έκτασης με απευθείας σύμβαση,  σε περιοχή εμβαδού 243,8  στρ. στην βόρεια πλευρά του Πεντελικού (χώρος Α)  που ανήκει διοικητικά στον Δήμο Διονύσου, εκτός από ένα μικρό τμήμα που ανήκει στον Δήμο Πεντέλης.

Πρόκειται για την περιοχή του πρώην λατομείου της ΟΒΑ, ανατολικά των ραντάρ της κορυφής του Πεντελικού, η άδεια λειτουργίας του οποίου έληξε το 2006, αφήνοντας πίσω του ένα βάραθρο, διαστάσεων 500χ500 και  βάθους 200 μ.,  το χείλος του οποίου φτάνει μέχρι την σημερινή (όπως διαμορφώθηκε από την εξόρυξη)  κορυφογραμμή.

Η άδεια εκδόθηκε, όπως αναφέρεται στα έχοντας υπόψη, μετά από θετικές γνωμοδοτήσεις των:

  • Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας του ΥΠΕΝ
  • Του ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ ), εποπτευόμενου από το ΥΠΕΝ  φορέα
  • Του Δασαρχείου Πεντέλης

Με άλλες δύο πανομοιότυπες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης χορηγήθηκε άδεια στην ίδια εταιρεία για τον ίδιο σκοπό,  σε θέσεις ανατολικά του χώρου Α .

Αρνητική γνωμοδότηση για το θέμα εξέδωσε  ήδη  ο Δήμος Διονύσου, υποβάλλοντας και προσφυγή κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αν και τμήμα του χώρου Α ανήκει στον Δήμο Πεντέλης, δεν έχει ζητηθεί γνωμοδότηση από αυτόν.

Το θέμα αναμένεται να  εισαχθεί για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Χωρίς κανένα ενδοιασμό,  δηλώνουμε κατηγορηματικά αντίθετοι στην με οποιονδήποτε τρόπο συνέχιση της εγκληματικής εξορυκτικής δραστηριότητας στο Πεντελικό. 

Προτεραιότητα έχει η αποκατάσταση του τοπίου της ορατής από το λεκανοπέδιο νότιας πλευράς και όχι το άνοιγμα νέων πληγών στην βόρεια. 

Δείτε τις αδειοδοτημένες περιοχές εδώ