Με ιδιαίτερη χαρά διαπστώσαμε ότι τα απόβλητα φανοποιείου στο Πεντελικό, την ύπαρξη των οποίων καταγγείλαμε με επιστολές μας προς τους αρμόδιους φορείς, αποσύθρθηκαν.

Αν και  δεν γνωρίζουμε τον φορέα – δράστη, οφείλουμε να επιβραβεύσουμε την ενεργοποίησή του.

Δικαιολογημένη η ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της  παρέμβασής  μας. 

Αμετακίνητος στόχος μας η πρόληψη, η  οριστική παύση της παράνομης απόθεσης αποβλήτων στο Πεντελικό  και όχι η εκ των υστέρων απόσυρσή τους.

Παγίωαη της κατάστασης αυτής θα ισοδυναμούσε με έμμεση υπόθαλψη της απόθεσης παρά με αποθάρυνσή της.

Απόσυρση αποβλήτων φανοποείου από το Πεντελικό