Για την άρδευση των δενδρυλίων των αναδασώσεων του Πεντελικού, που φυτεύτηκαν μετά τις τελευταίες καταστρεπτικές πυρκαγιές, εγκαταστάθηκαν στις πλαγιές του βουνού πλαστικές δεξαμενές σε επιλεγμένα σημεία καθώς και δίκτυο πλαστικών σωλήνων άρδευσης.

Με επιστολή του προς τον ΣΠΑΠ,  ο ΠΣΠ επιισημαίνει πως ενώ η άρδευση έχει από χρόνια διακοπεί, οι πλαστικοί σωλήνες παραμένουν διάσπαρτοι  στις πλαγιές του βουνού και μερικές  δεξαμενές έχουν καταλήξει στις ρεματιές. Ο ΠΣΠ  τονίζει την ανάγκη για  συλλογή και απόσυρση του εν λόγω, εκτός λειτουργίας και φθαρμένου, αρδευτικού υλικού.

Δείτε περισσότερα ….