Με αφορμή την διοργάνωση εβδομάδας αστικής κινητικότητας από τον Δήμο Πεντέλης, με σχετική επιστολή του ο ΠΣΠ,   επισημαίνει πως οι όποιες δράσεις ευασθητοποίησης του κοινού στην κατεύθυνση του περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου, δεν θα πετύχουν τους στόχους των αν δεν συνοδευτούν από μέτρα απελευθέρωσης των πεζοδρομίων από τις κάθε είδους καταλήψεις και τα κάθε είδους εμπόδια που τα καθιστούν αδιάβατα, όπως οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αποτυπώνονται στο πολύ περιορισμένο, σε σχέση με την έκταση του φαινομένου, φωτογραφικό υλικό της επιστολής.

Δείτε περισσότερα…