Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν επιδέχεται κερδοσκοπική διαχείριση.

Το Παρίσι επανακτά το σύστημα διαχείρισης του δικτύου υδροδότηδσης.

Στην λατινική Αμερική αγωνίζονται σκληρά να ανακτήσουν τις πηγές και τα συστήματα διανομής.

Ο Περιβλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης στηρίζει ανεπιφύλακτα την Πρωτοβουλία για την Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του Νερού.

Δείτε σχετική ειδησεογραφία στο https://protovoulia-dimosio-nero.gr/