Επιστολή διαμαρτυρίας προς Δασαρχείο Πεντέλης για καταστροφή δένδρων κατά την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και για τα μελίσσια στο Πεντελικό

Επιστολή διαμαρτυρίας προς ΔΕΔΗΕ για την μη αποκομιδή στύλων από το Πεντελικό

Πρόσκληση προς Περιβαλλοντικούς  και Οικολογικούς φορείς για συνεργασία.