Με νέα ανακοίνωσή του, ο ΠΣΠ αναδεικνύει το εμφανές πλέον περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διεξαγωγής των συναυλιών στο Πεντελικό.

Η αναβάθμιση της βατότητας του δρόμου που οδηγεί στην σπηλιά,  χωρίς κανένα μέτρο ανάσχεσης της μελλοντικής  και διαχρονικής εισόδου τροχοφόρων στον αρχαιολογικό  χώρο, προδίδει όχι μόνο έλλειψη ευασθησίας αλλά και την απουσία προγραμματισμού μέτρων ουσιαστικής προστασίας και αποκατάστασης του πληγωμένου τοπίου του βουνού.

Δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου εδώ.