Με την Α.Π. 69/11-11-2022 επιστολή του προς το Δασαρχείο Πεντέλης, ο ΠΣΠ κατείγγειλε την «Προκλητική διάνοιξη διαδρόμου εντός δάσους και κοπή πεύκων για παράνομες δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Πεντελικό».

Στις 2/12/2022 κατατέθηκε από Βουλετές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορά, για  τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ζήτησαν «απάντηση σχετικά με τις ενέργειες των ερωτώμενων Υπουργείων για άμεση, αποτελεσματική και ουσιαστική επίλυση των θεμάτων που συνδέονται ευθέως με την προστασία του περιβάλλοντος».

Από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΣΑ, κ. Πάνο Σκουρλέτη, μας κοινοποιήθηκε η απαντητική επιστολή του Δασαρχείου Πεντέλης, στην οποία αναφέρεται ότι για τις καταγγελόμενες ενέργειες έχει κατατεθεί πρωτόκκολο μηνύσεως.

Ευχαριστούμε κατ’ αρχήν τους βουλευτές για την ανάδειξη του θέματος, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εκ μέρους του Δασαρχείου κατάθεση της μήνυσης  στις 14/12/2022 (μια μέρα πριν την αποστολή της απαντητικής επιστολής) και θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της μήνυσης.