Σύμφωνα με το από 26/03/2023 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά τις σημερινές  (26/ 03/2023) εκλογές του Συλλόγου μας, ψήφισαν 49 μέλη και αναδείχθηκαν για την περίοδο 2023-2025, κατά σειρά σταυρών:

Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  1. Ζύγρας Νέστωρ
  2. Αποστολίδης Κωνσταντίνος
  3. Καραθανάση Έφη
  4. Κουτρουμάνος Κωνσταντίνος
  5. Χαλιδιά Αθανασία

 Τακτικά Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

  1. Κολοκοτρώνης Δημήτριος
  2. Σιουρούνης Κωνσταντίνος
  3. Μιχαηλίδης Ηλίας