Τα διοικητικά όρια (κατά ΕΛΣΤΑΤ και κατά Εθνικό Κτηματολόγιο, με κίτρινη και κόκκινη γραμμή αντίστοιχα) των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πεντέλης

    

Οι προτάσεις του Συλλόγου για το ΤΠΣ του Δ. Πεντέλης

Σε απάντηση σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Πεντέλης, ο Σύλλογος κατέθεσε επιστολή με τις προτάσεις  του για την υπό εκπόνηση μελέτη του ΤΠΣ.

Ειδικά για το Πεντελικό ο ΠΣΠ αναφέρει:

Η αποκατάσταση της βαριά τραυματισμένης οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει τον βασικό άξονα τόσο της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ) όσο και των εξωαστικών ρυθμίσεων του ΤΠΣ, η οποία θεωρούμε ότι προϋποθέτει:

  1. Την εξάλειψη της εικόνας του πληγωμένου τοπίου με την ομαλοποίηση αυτού με επίχωση των ορυγμάτων των λατομείων και την διαχείριση των παραπροϊόντων της εξόρυξης και την επακόλουθη επικάλυψή τους  με φυτική γη.
  2. Την αποκατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας  και εν τέλει της οικολογικής ισορροπίας του ορεινού όγκου
  3. Την απαγόρευση μη συμβατών με την οικολογική ισορροπία του βουνού χρήσεων, όπως εξόρυξη, μηχανοκίνητος αθλητισμός, εκπαίδευση κυνηγόσκυλων, υπερβόσκηση, κλπ.
  4. Τον καθορισμό συμβατών χρήσεων ήπιας αναψυχής με σεβασμό των ορίων της φέρουσας ικανότητας του χώρου
  5. Την απαγόρευση ανέγερσης εγκαταστάσεων εκδηλώσεων (θέατρα, χώροι στάθμευσης κλπ.)
  6. Τον έλεγχο της κίνησης των ΙΧ τροχοφόρων στο δασικό οδικό  δίκτυο της  περιοχής 

Ακολουθούν προτάσεις για  την Ρεματιά, την αξιοποίηση μεγάλων δημόσιων εκτάσεων, την βιώσιμη κινητικότητα, το κυκλοφοριακό, την ανάδειξη μνημείων και των τοπόσημων της περιοχής και καταλήγει:  

Για  θέματα χωροθετήσεων λειτουργιών κοινωνικών εξυπηρετήσεων επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε αφού λάβουμε γνώση του τεύχους της μελέτης  καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ