Το Πεντελικό σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής – απειλές και ευκαιρίες

Το άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ακρόπολη Πεντελικό αποτελεί αναμφίβολα το πιο κακοποιημένο βουνό της Αττικής. Η επί δεκαετίες αλόγιστη εξορυκτική δραστηριότητα, η προϊούσα αστικοποίηση των  υπωρειών του βουνού και οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές, αποτελούν την διαχρονική μάστιγα του ορεινού όγκου.

 Τον κατάλογο των απειλών συμπληρώνουν:

  • Ο από το 2021 εξελισσόμενος σχεδιασμός και υλοποίηση του “master plan” εκ μέρους του Δήμου Πεντέλης.
  • Η πρόσφατη προσπάθεια επαναλειτουργίας λατομείων εξόρυξης μαρμάρου στην βόρεια πλευρά του Πεντελικού.
  • Η, με την ευλογία και την ανοχή των κεντρικών και τοπικών αρχών,  άσκηση μηχανοκίνητου “αθλητισμού” στις πλαγιές του Πεντελικού με εκτός δρόμου διαδρομές.

Παράλληλα, η συγκυρία της εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων Πεντέλης, Διονύσου και Μαραθώνα, με τον σκοπούμενο καθορισμό χρήσεων γης στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, συνιστά μια μοναδική ευκαιρία για:

  • Την δρομολόγηση της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας του Πεντελικού
  • Τον προσδιορισμό των ορίων της φέρουσας ικανότητας του ορεινού όγκου
  • Την προσαρμογή των προστατευτικών διατάξεων στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής
  • Την ανάσχεση των οικιστικών πιέσεων υπό την σκέπη των εξαιρεθεισών από τον δασικό χάρτη επίμαχων περιοχών περιαστικής δόμησης.

Στο πλαίσιο αυτό,  ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Το Πεντελικό σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής – απειλές και ευκαιρίες» με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα, να ανιχνευτούν κατευθύνσεις επίλυσης αυτών και να δρομολογηθούν οι δέουσες ενέργειες.

Το πρόγραμμα με τις εισηγήσεις τελεί υπό διαμόρφωση και θα αναρτηθεί μόλις οριστικοποηθεί.