Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δ. Πεντέλης (ΠΣΠ) στη συνεδρίασή του της 04/02/2024 αποφάσισε, σε εφαρμογή των άρθρων 10 & 11 του Καταστατικού του Συλλόγου, την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την   Κυριακή  στις 03/03/2024, ώρα 11.00 πμ, στην αίθουσα του Γ’ ΚΑΠΗ Μελισσίων (Καποδιστρίου 14).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) θα επαναληφθεί την Κυριακή 10/03/2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός του ΔΣ για την περίοδο 1-1-2023 έως 31-12-2023
  3. Οικονομικός απολογισμός του ΔΣ για την περίοδο 1-1-2023 έως 31-12-2023
  4. Έγκριση του Οικονομικού και  του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή   Δ.Σ.  από κάθε  ευθύνη.  
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού της νέας χρήσης.
  6. Προγραμματισμός ενεργειών για τη νέα περίοδο

Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του 50% των ταμειακώς εντάξει μελών. Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους από την εγγραφή τους μέχρι και το 2023 ή την συνδρομή του 2024 αν πρόκειται για νέα μέλη που εγγράφηκαν μετά την 1/1/2023. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει την ημέρα της ΓΣ, πριν την συμμετοχή τους σε αυτήν. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα δέκα (10) ευρώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε στείλτε μήνυμα στο mail του Συλλόγου ή καλέστε στα 693 262 9331, 697 255 2800.