ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΠ

Τον ολοσχερή αφανισμό των δένδρων από τις περιμετρικές αστικές περιοχές επιτάσσει Εγκύκλιος που υπογράφεται από τον  Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη του ΥΠΕΝ και εκδόθηκε σε εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 (ΦΕΚ 3475 Β/2023), επισημαίνει ο Σύλλογος και τονίζει:

Αν ληφθεί υπόψη ότι, με βάση τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό, η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση των κτιρίων από τα όρια των οικοπέδων ορίζεται στα 2,5 μέτρα και ότι το πλάτος της πρασιάς ορίζεται συνήθως στα 4,0 μέτρα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα οδηγήσει στην κοπή όλων σχεδόν των δένδρων που βρίσκονται εντός των οικοπέδων της περιοχής και πολλών που βρίσκονται στα πεζοδρόμια. Αυτό ισχύει καθολικά για τις περιοχές Μελισσίων και Νέας Πεντέλης και λιγότερο ίσως για την εντός σχεδίου περιοχή της Πεντέλης (όπου τα οικόπεδα είναι μεγαλύτερα).

Η εξέλιξη αυτή αφ’ ενός ανατρέπει το επικρατούν πρότυπο της κατοικίας, με βάση το οποίο τα δένδρα είναι αναπόσπαστο συστατικό της κατοικίας αφ’ ετέρου επιδεινώνει τις κλιματολογικές συνθήκες στο αστικό περιβάλλον σε αντίθεση με ό,τι επιτάσσει ο επιτακτικός μετριασμός της κλιματικής κρίσης.

Και καταλήγει:

Καλούμε τον Δήμο να αποτρέψει την αποψίλωση των πόλεων μας από το αστικό πράσινο ζητώντας από το Υπουργείο κατ’ αρχήν την αναστολή εφαρμογής του Κανονισμού και κατά δεύτερο την προσαρμογή του στην διαφοροποιημένη τρωτότητα των ακινήτων από δασικές πυρκαγιές.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.