Πολεοδομική οργάνωση

Οι κύριες χωρικές ρυθμίσεις κατά τοπική Κοινότητα είναι οι εξής:

Μελίσσια

 • Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσίων (ΦΕΚ 755Δ/23-12-1961) και τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 177δ/19-11-1964 – Καθορισμός χώρων για ανέγερση νοσηλευτικών ιδρυμάτων).
 • Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Μελισσίων ( ΦΕΚ Δ49/1989) με προγραμματικό μέγεθος 12.000 κατοίκους και πρόβλεψη για ένταξη στο σχέδιο πόλης της 3ης και 4ης γειτονιάς
 • Τροποποίηση ΓΠΣ Μελισσίων (ΦΕΚ Δ392/1991) – διευκρίνιση για τα όρια με Μαρούσι – Κηφισιά
 • Επανέγκριση ΓΠΣ Μελισσίων (ΦΕΚ Δ1219/1994) – Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από αυτό του ’87.
 • Τροποποίηση ΓΠΣ Μελισσίων (ΠΔ 572 ΑΑΠ/ 31-12-2007).
 • Προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού 30.000 κατοίκους (22.741 κατά την απογραφή του 2011), τροποποίηση των ορίων των γειτονιών, καθορισμό περιοχών μικτής και αμιγούς κατοικίας καθώς και καθορισμό πρωτεύουσας (Πεντέλης) και δευτερευουσών αρτηριών.
 • Οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό προβλέπονται στα 356 στρ. και αφορούν 240 για ελεύθερους χώρους, 165 στρ. για αθλητικές εγκαταστάσεις, 54,6 στρ. για εκπαίδευση (9, 24, 21.6), 3 για Πολιτισμό και 3 στρ. για παιδικούς σταθμούς. Μέρος των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπεται να χωροθετηθεί εντός των ζωνών που καθορίζονται με το ΠΔ 755/88 (Προστασία Πεντελικού)
 • Για τα νοσοκομεία ΝΙΕΘ, Παπαδημητρίου, Αμαλίας Φλέμινγκ, Τσαγκάρη και Παλλάδιο προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης των κτιρίων και ότι στην περίπτωση που πάψουν να λειτουργούν ως νοσηλευτικές μονάδες, οι μόνες επιτρεπόμενες χρήσεις που μπορούν να έχουν είναι αυτές των κοινωνικών εξυπηρετήσεων

Επίμαχα Πολεοδομικά Θέματα

Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης 3ης και 4ης γειτονιάς

Μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ακόμη, η προβλεπόμενη από το ΓΠΣ του 1987, Πολεοδομική μελέτη – Πράξη Εφαρμογής της 3ης και 4ης γειτονιάς, εμβαδού περί τα 350 στρ.

Πλατεία Πόγκα

Οι κάτοικοι των Μελισσίων αναμένουν για χρόνια την διαμόρφωση και απόδοση σε κοινή χρήση ενός από τους πιο κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους της Πόλης.

Νοσοκομείο Παπαδημητρίου

Για το εκτός λειτουργίας, σήμερα, Νοσοκομείο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Με το ΦΕΚ 11/1-2-1928 εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση υπέρ Παπαδημητρίου, έκτασης εμβαδού 112,50 στρ., για την δημιουργία Νοσοκομείου.
 • Στο ΦΕΚ 147/23-12-1961, Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Μελισσίων, απεικονίζεται η ειδική χρήση του χώρου
 • Στο ΦΕΚ 177/19-11-1964, Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Μελισσίων, καθορίζονται χώροι ανέγερσης Νοσηλευτικών ιδρυμάτων (3 διαγράμματα – θέσεις Α,Β,Γ,Δ)
 • Με το ΦΕΚ 257/08-09-1930 (Καταστατικό) συνεισφέρεται έκταση 100 στρ, για την ίδρυση Νοσοκομειακής εταιρείας.
 • Με το 5527/22-12-95 Συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Παρασκευής Αρ. Θεοδωράκου η εταιρεία διασπάστηκε σε πέντε νέες εταιρείες στις οποίες μεταβιβάστηκε διασπασμένο σε τμήματα το επίμαχο ακίνητο.
 • Με το ΦΕΚ 290/06-07-2007, τροποποιείται το Ρυμοτομικό Σχέδιο Μελισσίων και δημιουργούνται τα ΟΤ. 98Γ, Ο.Τ., 98Β (χώρος περίθαλψης και Άλσος) και εγκρίνεται η 1623/2007 πράξη του Προισταμένου της Δ/νσης τοπογραφικών εφαρμογών. Σύμφωνα με αυτό:
 • Το εμβαδόν της περιφραγμένης έκτασης ανέρχεται στα 115 στρμ.
 • Η έκταση του ΟΤ 98 και οι Πεζόδρομοι έχει εμβαδόν 11 στρμ.
 • Η έκταση του ΟΤ 98 Α (Δάσος – Άλσος), ανέρχεται στα 78 στρμ.
 • Στο ΟΤ 98Β – Νοσοκομείο, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,6 και η κάλυψη στο 30% που οδηγεί στην ανέγερση κτιρίου εμβαδού 11.800 τ.μ., όσο και ο υφιστάμενος δομημένος χώρος.
 • Στο ΟΤ 69Γ έχει ανεγερθεί η Βίλα Παπαδημητρίου.

Διερευνητέο είναι αν η οικιστική χρήση τμήματος της έκτασης ως οικιστικής (από την υφιστάμενη βίλλα) είναι σύννομη.

ΝΙΕΝ

Πρόκειται για Νοσοκομείο περίθαλψης Ναυτικών, του οποίου η λειτουργία έπαυσε προ δεκαετιών.

Με την 21472/Δ2 2410 / 27-06-2019 Υπουργική Απόφαση, ο μη δομημένος χώρος παραχωρήθηκε κατά χρήση στον Δήμο Πεντέλης.

Αναμένεται από τον Δήμο Πεντέλης η άμεση ενεργοποίησή του για την αξιοποίηση της ως άνω προσφοράς.

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Χωροφυλακής

Βόρεια του Νοσοκομείου Παπαδημητρίου και μέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης εκτείνεται η δασική έκταση που ανήκει στον οικοδομικό συνεταιρισμό Χωροφυλακής. Η εν λόγω έκταση μπορεί να αποδεσμευτεί και να αποδοθεί στο Δήμο, στα πλαίσια ττης ανταλλαγής οικοδομίσιμη έκταση του Δημοσίου σε άλλη, εκτός Αττικής περιοχή.