Νέα Πεντέλη

  • Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Πεντέλης (ΦΕΚ 36 Α/1956) και τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 700 Δ / 89)
  • Έγκριση ΓΠΣ Ν. Πεντέλης (ΦΕΚ 531Δ/20-05-2005).
  • Με πληθυσμιακό στόχο τα 8.000 άτομα (7.198 κατά την πρόσφατη απογραφή) καθορίζει 2 γειτονιές, πολεοδομικό κέντρο Κοινότητας και γειτονιάς περί την Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου.
  • Καθορίζει ως πρωτεύουσα οδική αρτηρία την οδό Θεμιστοκλέους – 25ης Μαρτίου και ως δευτερεύουσα την οδό Παναγούλη – 28ης Οκτωβρίου – Κηφισιάς.
  • Καθορίζει χρήση αμιγούς κατοικίας για την περιοχή και προβλέπει χώρους για κοινωνικό εξοπλισμό έκτασης 137,1 στρ., που αφορούν 56 για ελεύθερους χώρους, 44 στρ. για αθλητικές εγκαταστάσεις, 27,8 στρ. για εκπαίδευση (5, 12, 10.8), 4 για Πολιτισμό, 1,3 στρ. για παιδικούς σταθμούς και 4 στρ. για διοικητικά κτίρια.
  • Προβλέπει την επέκταση του σχεδίου σε περιοχή νότια της 25ης Μαρτίου (25,0 στρ.) και στην οδό Έλλης (στο Μορτερό) έκτασης 7,0 στρ.

Επίμαχα Πολεοδομικά Θέματα

Υλοποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού

  • Δεν έχει ολοκληρωθεί η πολεοδομική μελέτη της περιοχής κατάντι της 25ης Μαρτίου, που βρίσκεται έγκρισης από του ΥΠΕΝ
  • Δεν έχει ανατεθεί η σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης για την περιοχή Έλλης.
  • Δεν έχει απαλλοτριωθεί το σύνολο του άλσους της 25ης Μαρτίου, έκτασης 13,0 στρ.
  • Δεν έχει απαλλοτριωθεί το ΟΤ 64 (ανάντι του τέρματος Αγ. Σύλλα, μεταξύ ρέματος και οδού Κηφισίας) ενώ σε τμήμα αυτού, με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, έχει αρθεί η ρυμοτόμηση και οικοδομήθηκε.

Προφήτης Ηλίας

Τμήμα του λόφου διεκδικείται από σαράντα περίπου ιδιώτες, οι οποίοι έχουν προσφύγει δικαστικώς κατά του Δήμου απαιτώντας αποζημίωση ισχυριζόμενοι ότι τα οικόπεδά τους, ανήκοντα στα ΟΤ 164, 165 και 166, ρυμοτομήθηκαν.

Η περιοχή της Ν. Πεντέλης παραχωρήθηκε από την Μονή Πεντέλης στον ομώνυμο Οικοδομικό Συνεταιρισμό, ο οποίος συνέταξε ρυμοτομικό σχέδιο, προέβη σε κατάτμηση αυτής και διένειμε τις μερίδες στα μέλη του. Στη συνέχεια υπέβαλλε, δια της Κοινότητας, το ρυμοτομικό σχέδιο για έγκριση στο τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

Το ΥΔΕ ζήτησε την εξαίρεση από ρυμοτόμηση μεταξύ άλλων και έκτασης που φέρονταν στο αρχικό σχέδιο με ονόματα ΟΤ 154, 165 και 166, και την συνένωση της έκτασης αυτής με την παρακείμενη περιοχή του λόφου Προφήτη Ηλία.

Το ρυμοτομικό σχέδιο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε διορθωμένο χωρίς να περιλαμβάνει τα ως άνω ΟΤ.

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 690 της 7/8 Μαΐου 1948 (Α’ 133) « Περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων» (παρ. 1 και 8 του άρθρου 1), όταν η έγκριση του σχεδίου πόλεως, με το οποίο μεταξύ άλλων, καθορίζονται χώροι ως Κοινόχρηστοι ή προοριζόμενοι για κτίρια κοινής ωφέλειας, γίνεται με επίσπευση των ιδιοκτητών των ακινήτων (εν προκεμιένω του Συνεταιρισμού) ή των προσώπων που αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση των οικείων εκτάσεων, από την έγκριση του σχεδίου θεωρείται ότι οι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι περιήλθαν στην κοινή χρήση ή στην κυριότητα των οικείων φορέων (Κοινωφελείς χώροι) οι δε κατά το χρόνο εγκρίσεως του σχεδίου ιδιοκτήτες των χώρων αυτών θεωρούνται, κατ’ αμάχητο τεκμήριο, ότι παραιτήθηκαν από την κυριότητα, νομή και κατοχή των χώρων αυτών. (βλ ΣτΕ 1323/95, ΑΠ 429/87, ΝΣΚ 239/98 κτλ). Επομένως στις περιπτώσεις αυτές, δεν οφείλεται αποζημίωση για τους Κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται εντός των σχεδίων πόλεων καθόσον αυτοί περιέχονται σε κοινή χρήση με την δημοσίευση του διατάγματος ρυμοτομίας (αποτελούν την απαραίτητη εισφορά σε ΚΧ προκειμένου οι επισπεύδοντες να καταστήσουν τις ιδιοκτησίες τους εντός σχεδίου πόλης), τα δε οποιαδήποτε βάρη επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων περιορίζονται επί των λοιπών ακινήτων των επισπευσάντων την έγκριση του σχεδίου.

Λίμνη Θάλωσι

Πρόκειται για μικρή λίμνη που μπαζώθηκε την δεκαετία του 1970 για να κατασκευαστεί το γήπεδο της Ν. Πεντέλης.