Η ανάσχεση της υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, με την προώθηση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και την υλοποίηση πολεοδομικών παρεμβάσεων, με άξονα την προτεραιότητα του δημόσιου χώρου, με:

  1. Την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής (ΓΠΣ Πεντέλης, κλπ.)
  2. Την διασφάλιση  των προβλεπόμενων από τον σχεδιασμό Κοινόχρηστων  Χώρων, τη διαμόρφωσή  τους και την απόδοση για χρήση, στους κατοίκους της περιοχής.
  3. Την διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις του Δήμου, με ασφαλείς πεζοπορικές / ποδηλατικές διαδρομές και έμφαση στην αξιόπιστη τακτική δημόσια συγκοινωνία.
  4. Την διεκδίκηση λειτουργίας των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου Πεντέλης, ως  Αστικών Πάρκων  Πρασίνου.
  5. Την διεκδίκηση υλοποίησης Προτύπου Αστικού Πάρκου, στον περιβάλλοντα χώρο (100 στρέμ.) του Ν.Ι.Ε.Ν Μελισσίων, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Πεντέλης.
  6. Την διεκδίκηση απόσυρσης των αμιαντοσιμεντοσωλήνων από το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής καθώς και των αμιαντοσκεπών από κτίσματα της περιοχής.
  7. Την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του Δήμου μας με την χρήση την χρήση νέων αποδοτικών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Υπό δαμόρφωση, με την ευκταία, συνδρομή των Φίλων και Μελών του Συλλόγου.