Πεντέλη

  • Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου στις περιοχές Αγ. Τριάδα, Γκορτζέζα, Μπούρμπαχτι και Νταού της Παλαιάς Πεντέλης (ΦΕΚ 908 Δ / 22-12- 1999)
  • Παρ. 7  του άρθρου 22 του  Ν. 4258/14 (ΦΕΚ 94 Α / 14-04-2014).

Το 1955 έγινε διανομή γεωργικών κλήρων υπέρ του Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού μισθωτών Πεντέλης Αττικής, η οποία  κυρώθηκε με τον Αγροτικό Κώδικα. Τα εν λόγω οικόπεδα θεωρούνταν ως εντός σχεδίου, και οικοδομούνταν μέχρι το 2009, σύμφωνα  με τις προ του Ν. 1337/83 διατάξεις.

Το 1999 εγκρίθηκε αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της διανομής γεωργοκτηνοτρόφων,  στην  οποία όμως επιχειρήθηκε να ενταχθούν και εκτός οικόπεδα (διπλάσιου αριθμού από τους γεωργικούς κλήρους) που δεν περιέχονταν στην διανομή.a

Με την 4523/2009 απόφαση του ΣτΕ, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας έκρινε ότι, σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 1337/83, κλπ.),  για την   ένταξη  της εκτός γεωργικών κλήρων περιοχής στο σχέδιο πόλης  έπρεπε να εγκριθεί  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και σχετική Πολεοδομική Μελέτη.  Κρίθηκε δηλαδή –  το αυτονόητο –  ότι για τους μη γεωργικούς κλήρους πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία,  με την οποία αφ’ ενός  τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της ένταξης και αφ’ ετέρου διασφαλίζονται, με την εισφορά σε γη και χρήμα, ο  απαραίτητος  κοινωνικός εξοπλισμός (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι)  και οι πόροι  για την κατασκευή των έργων  υποδομής της εντασσόμενης περιοχής.

Με την  παρ. 7  του άρθρου 22 του  Ν. 4258/14 παρακάμφθηκε η ως άνω απόφασης του ΣτΕ και εντάχθηκαν αναδρομικά στο σχέδιο τα εν λόγω οικόπεδα,  εξομοιώνονται  με τους γεωργικούς κλήρους και εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.1337/83.

Επίμαχα  Πολεοδομικά Θέματα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Η Τοπική Κοινότητα Πεντέλης αποτελεί μια από τις  ελάχιστες Κοινότητες της Αττικής  που δεν διαθέτουν εγκεκριμένο   ΓΠΣ).

Ο Οργανισμός Αθήνας (σήμερα έχει καταργηθεί) επιχείρησε την σύνταξη ΓΠΣ αλλά λόγω των εξωπραγματικών  απαιτήσων της τότε Δημοτικής Αρχής, το ΓΠΣ δεν εγκρίθηκε.