Το Εθνικό Κτηματολόγιο

Η Κτηματογράφηση στον Δ. Πεντέλης έχει ολοκληρωθεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο λειτουργεί το οικείο Κτηματολογικό Γραφείο στην έδρα του Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου. Κτηματολογικά Γραφεία λειτουργούν επίσης για τους έτερους, όμορους του Πεντελικού, Δήμους (Κηφισιάς, Διονύσου, Μαραθώνος, και Ραφήνας – Παλλήνης.

Από την ημερομηνία διενέργειας των πρώτων εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου και την έναρξη λειτουργίας των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων τρέχει η επταετής προθεσμία τροπής αυτών σε οριστικές. Μετά την λήξη της εν λόγω προθεσμίας, σε περίπτωση δικαίωσης προσφεύγοντος κατά των πρώτων εγγραφών ο αντίδικος αυτού έχει την δυνατότητα μη επιστροφής του επίμαχου ακινήτου και οικονομικής αποζημίωσης του προσφεύγοντος.

Αυτό σημαίνει ότι η αρμόδια για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας Υπηρεσία (Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών) δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να προσφύγει κατά εκείνων των πρώτων εγγραφών, με τις οποίες τμήματα του Πεντελικού έχουν καταγραφεί ως περιουσία των Μονών Πεντέλης και Πετράκη.

Βασικά νομοθετήματα για το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελούν οι ν. 2308/1995 και 2664//1998

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr.

Οι Δασικοί χάρτες

Οι δασικοί χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Ν. Πεντέλης και Πεντέλης κυρώθηκαν με τις 4481/14-12-2011 (ΦΕΚ 533Δ) και 4480/14-12-2011 (ΦΕΚ 532Δ), χωρίς όμως να έχουν λειτουργήσει οι οικείες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για εναρμόνιση των δασικών αρτχών με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης.

Ο δασικός χάρτης της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίων καθώς και των όμορων Δήμων Βριλησσίων και Αμαρουσίου βρίσκονται στη φάση εξέτασης των αντιρρήσεων.

Στην διεύθυνση http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx μπορείτε να δείτε τους αναρτημένους δασικούς χάρτες Μελισσίων και άλλων όμορων Δήμων, όπου απεικονίζονται τα δασικά πολύγωνα. Με επιλογή του (i) από το μενού της κεφαλίδας και κλικ σε κάθε πολύγωνο προβάλλεται ο χαρακτηρισμός κάθε πολυγώνου, η επεξήγηση των οποίων είναι η ακόλουθη.

Πίνακας κωδικών δασικών χαρτών

Για περαιτέρω πληροφορίες για τους δασικούς χάρτες της περιοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ / Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403 Γέρακας, ΤΚ 15344, mail: syadx-pentelis@attica.gr, τηλ. 2106135010, fax 2106137920.

Βασικά νομοθετήματα για τους δασικούς χάρτες αποτελούν οι ν. 998/1979, 3889/2010 και 4389/2016.

Πληροφορίες για τους δασικούς χάρτες και την πορεία εξέτασης των αντιρρήσεων χορηγούνται από το Δασαρχείο Πεντέλης (Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) Κλεισθένους 403, 153 44, Γέρακας, Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6135 010, Fax: 210 6137 920, e-mail: dasarxeio_pentelis@attica.gr