Ο Σύλλογος  έστειλε  στην κα Δήμαρχο   επιστολή με προτάσεις για την προστασία  και Υπόμνημα για το ιδιοκτησιακό και πολεοδομικό καθεστώς  του λόφου.