Η πρόσφατη αποψίλωση, αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας,  τμήματος της κοίτης του ρέματος Αγ. Σίλα,  στο τμήμα ανάντι από την οδό Κηφησίας στη Νέα Πεντέλη,  από την Περιφέρεια Αττικής,  ανέδειξε  προβλήματα καταπατήσεων (αμφίπλευση  περίφραξη  και εγκλωβισμός της κοίτης για μήκος περί τα  130 μέτρα πάνω από την οδό Δελφών) παράνομων κατακσευών (μάνδρα  εντός της κοίτης  σε επαφή με την οδό  Κηφισίας)  και ημίκλειστο κατά τα 4/5 οχετό ομβρίων κάτω από την οδό Δελφών. Τα προβλήματα αυτά επεσήμανε με σχετκή επιστολή του ο ΠΣΠ στην αρμόδια Περιφερειάρχη Β. Τομέα κα Κεφαλογιάννη και ζήτησε την άρση των παραβάσεων και την αποκατάσταση της παροχετευτικής ικανότητας του οχετού.

Περισσότερα …  στην επιστολή