Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΠΑΠ που έγινε στις 13/3/2026 στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Πεντέλης συζητήθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, με τίτλο “Περιβαλλοντική και Πολιτιστική Αναβάθμιση του Πεντελικού Όρους”,  μεταξύ του ΣΠΑΠ και των Υπουργείων ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ και ΥΠΑΝΕ.

Στην συνερίαση παραβρέθηκαν και έκαναν παρέμβαση ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης (ΠΣΠ), ο Σύλλογος  Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου και εκπρόσωποι των Δημοτικών Παραυτάξεων του Δ. Πεντέλης.

Μετά από εκτεταμένη συζήτηση το ΔΣ του ΣΠΑΠ αποφάσισε την αναβολή λήψης απόφασης για να δοθεί χρόνος  στους Συμβούλους να ενημερώσουν τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια.

Πριν την συνεδρίαση ο ΠΣΠ είχε αποστείλει στου Συμβούλους του ΣΠΑΠ σχετική αναφορά σχολιασμού του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης  και προτάσεις  για μια ισορροπιμένη και ουσιαστική παρέμβαση στο Πεντελικό. 

Στην παρέμβασή του ο Σύλλογός μας:

  1. Ανέδειξε το γεγονός ότι  ο ΣΠΑΠ ορίζεται ως φορέας υλοποίησης στις πέντε (5) από τις τριάντα (30) μελέτες – συμβάσεις του προγράμματος, ενώ στις υπόλοιπες 25 ορίζεται ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης ο μη συμβαλλόμενος στην σύμβαση  Δήμος Πεντέλης. 
  2. Επεσήμανε το  γεγοννός ότι η εκπόνηση τριάντα αποσπασματικών μελετών, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) συνοδευόμενου από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), συνιστά παράκαμψη της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασίες  σχεδιασμού και δεν εγγυάται την  προστασία από την περαιτέρω υποβάθμιση που θα προκαλέσει η αλόγιστη κατασκευή εγκαταστάσεων προσέκλκυσης κονού (αθλητικές κια πολιτιστικές), χωρίς την λήψη των αναγκαίων ανασχετικών μέτρων.
  3. Επεσήμανε την αδήριτη ανάγκη της αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας στο Πεντελικό με την ομαλοποίηση του ανασκαμένου από τις εξορύξεις τοπίου και την επαναφορά της χλωρίδας και της πανίδας.
  4. Ανέδειξε την αντίθεση μεταξύ του δίπολου προστασία και ανάδειξη του Πεντελικού που συνιστούν αντίρροπες δράσεις, η δε επίτευξη της πολυπόθητης  ισορροπίας  μεταξύ τους περνά μέσα από την ουσιατική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κατάλληλων δράσεων μετριασμού τους.

Δείτε την αναφορά του Συλλόγου εδώ.